Organizacje w szkole

Skład Samorządu Uczniowskiego:

  • Emilia Wójcik
  • Michał Giefert

Opiekunowie :

  • Ewa Oberc
  • Renata Jurasz-Kustroń

Szkolne Koło Caritas im. św. Iwona z Bretanii przy ZSGH w Iwonicz-Zdroju

Szkolne Koło Caritas, działające przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, zostało powołane decyzją dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej z dnia 08.01.2018 r. i wpisane do Rejestru Kół pod numerem 1/2018.

Zadania Koła (szczegółowo określone w statucie) wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Wolontariusze starają się wspierać osoby potrzebujące w środowisku lokalnym oraz włączać się w ogólnopolskie akcje charytatywne.

Do Szkolnego Koła Caritas zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły.

Zarząd Koła:

Przewodnicząca: Emilia Hryceńko – uczennica kl. II TŻC

Zastępca przewodniczącej: Jagoda Chochołek – uczennica kl. II TŻC

Skarbnik: Weronika Gancarz – uczennica kl. I THŻC

Paulina Krężel – uczennica kl. I THŻC

Opiekun – katechetka Katarzyna Wacek (wacek.k@zsgh.pl)

Asystent kościelny – ks. Paweł Franus (franus.p@zsgh.pl).

Wolontariusze SKC organizowali i angażowali się w następujące akcje:

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy ZSGH w Iwoniczu-Zdroju

20 marca 2013 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju został powołany Klub Historyczny im. Armii Krajowej. Podłożem do działania Klubu jest porozumienie zawarte w dniu 14 grudnia 2007 r. w Krośnie pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty Maciejem Karasińskim, a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Okręgu Krosno Józefa Słysia.

https://zsgh.pl/archiwum2/szkola/index5fc4.html?option=com_content&view=article&id=238:inauguracja-klubu&catid=106:o-szkole&Itemid=854

Członkowie klubu chętnie kultywują i przekazują wartości, którymi kierowali się żołnierze AK. Poprzez swoje działania przyczyniają się do krzewienia świadomości narodowej i patriotycznej oraz do kształtowania postaw obywatelskich. Młodzież chętnie bierze udział w akcjach upamiętniających bohaterstwo narodu polskiego, ucząc się aktywnego patriotyzmu i tożsamości narodowej.

Do Klubu zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły.

Poczet Sztandarowy ZSGH

Uczniowie ZSGH w Iwoniczu-Zdroju reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym, biorąc udział w uroczystościach rocznicowych o charakterze patriotycznym, a także w uroczystościach szkolnych.

Skład pocztu sztandarowego:

Chorąży:Jakub Nowak
 Karol Rejdych
Asysta:Emilia Wójcik
 Emilia Drozd
 Karolina Hryceńko
 Kamila Turek

Opiekunem Szkolnego Klubu Historycznego i Pocztu Sztandarowego jest nauczyciel historii Renata Wojnowska-Rygiel (wojnowska.r@zsgh.pl).

Inicjatywy Klubu Historycznego:

Koło baristyczne w obiektywie

Koło cukiernicze w obiektywie