Organizacje w szkole

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • Maja Adamiak
 • Weronika Władyka
 • Kacper Kuźnar

Opiekunowie :

 • Ewa Oberc
 • Jolanta Sałata

Plan pracy- rok szkolny 2020/2021

Wrzesień

 • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
 • Europejski Dzień Języków Obcych

Październik

 • Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Wybory nowego Samorządu Uczniowskiego
 • Szkolny Dzień Niepodległości

Listopad

 • Zapalenie zniczy na grobie patrona szkoły

Grudzień

 • Dzień Tosta
 • Szkolne Mikołajki
 • Życzenia świąteczne dla społeczności szkolnej

Luty

 • Szkolna poczta Walentynkowa

Marzec

 • Dzień Kobiet- uroczysta akademia
 • Dzień Krawata

Kwiecień

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

Czerwiec

 • Uroczyste pożegnanie roku szkolnego 2020/2021

Szkolne Koło Caritas zostało powołane w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarkich w Iwoniczu Zdroju decyzją dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej z dnia 08.01.2018r. i wpisane do Rejestru Kół pod numerem 1/2018.

Opiekunem SKC jest katechetka – Katarzyna Wacek, a asystentem kościelnym
ks. Karol Wandas. Na patrona SKC wolontariusze wybrali św. Iwona z Bretanii. W ramach koła działa 15 wolontariuszy stałych oraz wielu akcyjnych.

Zarząd Koła:
przewodnicząca – Miś Beata, uczennica kl. III TŻ,
z-ca przewodniczącego – Boroń Andżelika, uczennica klasy III THK,
skarbnik – Bąk Milena, uczennica klasy III TŻ,
Gazda Aleksandra, uczennica klasy III TŻ.
Zadania koła (szczegółowo określone w statucie) wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Wolontariusze starają się wspierać osoby potrzebujące w środowisku lokalnym oraz włączać się w ogólnopolskie akcje charytatywne.

Działania podjęte w roku szkolnym 2018/2019:

 1. „Pomaganie przez eko-zbieranie” czyli całoroczna zbiórka:
 • zakrętek na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorego Frania,
 • makulatury na budowę studni w Afryce.
 1. „Krośnieńskie Pola Nadziei”:
 • udział we Mszy św. inaugurującej XI edycję akcji oraz zasadzenie poświęconych cebulek żonkili w ogródku szkolnym,
 • przygotowanie papierowych żonkili na wiosenny finał akcji.
 1. „Gastronomik dla Jana Pawła II”, czyli zaangażowanie się w świętowanie XVIII Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa:
 • rozprowadzanie karteczek z wybranymi cytatami św. Papieża wśród społeczności szkolnej a także kuracjuszy i mieszkańców Iwonicza – Zdroju,
 • sprzedaż „kremówek papieskich”  przygotowanych przez Szkolne Koło Cukiernicze i przekazanie zebranych pieniędzy – 327zł. – na konto fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 1. „Tydzień Misyjny”, czyli uwrażliwianie młodzieży na potrzeby misji:
 • udział przedstawicieli we Mszy Świętej rozpoczynającej Tydzień Misyjny,
 • spotkanie z s. Marią Żywiec – służebniczką starowiejską pracującą na misjach w Zambii.

W budowie