Organizacje w szkole

Samorząd Uczniowski

Koło Caritas

Klub historyczny

Koło Baristyczne

Koło Cukiernicze