EGZAMIN MATURALNY 2021

  1. Harmonogram i czas trwania poszczególnych części pisemnych egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz załącznik
  2. Sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz załącznik
  3. Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz załącznik
  4. Informacja o opłatach za egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz załącznik

Materiały dla uczniów: