Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju

 Piwarskiego 19,
38-440 Iwonicz-Zdrój
  sekretariat@zsgh.pl
   134 375 431

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820

Wykaz numerów telefonicznych

Sekretariat tel./fax
 134 375 431

Biuro internatu
   134 375 433

Internat – kotłownia
    134 375 434

Internat – kuchnia
    134 375 435

Internat – pokój wychowawców
    134 375 436

Pedagog szkolny
    134 375 437

Pokój nauczycielski
    134 375 439

Dyrektor
    134 375 440

Wicedyrektor
    134 375 441

Kierownik internatu
    134 375 442

Informatyk
   134 375 444

Biblioteka szkolna
    134 375 445

Psycholog szkolny
    134 375 447

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Jaromir Kranc,
Adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
     idooswiaty@powiat.krosno.pl
   13 43 75 831

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-72253-15326-USJFD-34