Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju

Piwarskiego 19,
38-440 Iwonicz-Zdrój
sekretariat@zsgh.pl
134 375 431

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820

Wykaz numerów telefonicznych

Sekretariat tel./fax
134 375 431

Kierownik administr.-gospod.
134 375 432

Biuro internatu
134 375 433

Internat – kotłownia
134 375 434

Internat – kuchnia
134 375 435

Internat – pokój wychowawców
134 375 436

Pedagog szkolny
134 375 437

Księgowość
134 375 438

Pokój nauczycielski
134 375 439

Dyrektor
134 375 440

Wicedyrektor / Kier. szk. prakt.
134 375 441

Kierownik internatu
134 375 442

Informatyk
134 375 444

Biblioteka szkolna
134 375 445

Psycholog
134 375 447

FAX – Kierownik administracyjno – gospodarczy
134 350 326