O programie

Projekt pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 grudnia 2016 r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu pt.„Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju”, który potrwa do 30 września 2019 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Celem projektuj est poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli, podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i uczennic, wzbogacenie oferty edukacyjnej, podjęcie aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także wzrost zatrudnienia absolwentów poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Technikum w zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner oraz do uczniów i uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a także do nauczycieli zawodu.

Uczniowie i uczennice będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
1.Staże (150 godz.)
2.Kursy/szkolenia/warsztaty:

 • Kurs języka angielskiego branżowego
 • Kurs kreowania wizerunku
 • Kurs Pilotów wycieczek
 • Kurs Animatorów czasu wolnego
 • Kurs Nowe trendy kulinarne w Polsce i na świecie
 • Kurs Catering dietetyczny
 • Kurs Kuchnie regionalne w nowych aranżacjach
 • Kurs Kuchnia fusion
 • Warsztaty Sushi
 • Kurs kelnerski
 • Szkolenie z karmelu
 • Szkolenie w czekoladzie
 • Szkolenie w stylu angielskim
 • Kurs barmański
 • Kurs baristyczny
 • Kurs sommelierski

Nauczyciele i nauczycielki będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Kurs języka angielskiego branżowego
 • Kurs sommelierski
 • Kurs Przygotowanie potraw fit
 • Kurs Kuchnia regionalna w nowych aranżacjach
 • Kurs Catering dietetyczny

W ramach projektu zostanie doposażona klasopracownia hotelarstwa i zmodernizowana sala obsługi gości. Ponadto uczniowie skorzystają z warsztatów laboratoryjnych w PWSZ w Krośnie.

Regulamin realizacji projektu oraz pozostałe informacje związane z realizacją projektu umieszczone są na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.pl w zakładce „Projekty ”, a także na tablicy informacyjnej.
________________________________________

Zespół zarządzający ds. realizacji projektu :

 1. Aneta Jarecka – koordynator projektu,
 2. Jolanta Boczar – asystent projektu,
 3. Lidia Jakieła – szkolny asystent ds. merytorycznych,
 4. Jolanta Miotk – księgowa projektu,
 5. Anna Pelczar–Bożek – specjalista ds. zamówień publicznych.

Kontakt: sekretariat@zsgh.pl, tel. 134 375 431
Więcej informacje można uzyskać w Biurze Projektu (sekretariat ZSGH).
Zapraszamy do udziału w projekcie!