Historia szkoły

Kalendarium 1945 – 2021

 • 15.01.1945 r. – otwarcie Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Ogólnokształcącego, którego dyrektorem zostaje dr Stanisław Papierkowski
 • 28.07.1948 r. – decyzją Ministra Oświaty powstaje Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła stopnia Licealnego w Iwoniczu-Zdroju
 • 1.09.1961 r. –  zarządzeniem Ministra Oświaty powstaje Technikum Gospodarcze, dające początek szkolnictwu zawodowemu w Iwoniczu-Zdroju. Dyrektorem zostaje Stanisław Gałązka. Budynkiem szkoły jest „Belweder”
 • 1.09.1963 r. –  dyrektorem szkoły zostaje Genowefa Michalska
 • 1.09.1964 r. –  naukę rozpoczynają uczniowie Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej
 • maj 1966 r. – pierwsza matura absolwentów Technikum Gospodarczego
 • 1.09.1967 r. – Technikum Gospodarcze przemianowano na Technikum Gastronomiczne, kształcące w zawodzie technik technologii żywienia
 • 1.03.1969 r. – dyrektorem zostaje inż. Mieczysław Boczar
 • listopad 1970 r. – uruchomiony zostaje nowy internat na 120 miejsc
 • wrzesień 1971 r. –rozpoczynają działalność nowe warsztaty szkolne
 • listopad 1972 r. – dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Szwast
 • 1.09.1974 r. – otwarte zostaje Liceum zawodowe w zawodzie kelner-bufetowy, a także Technikum Gastronomiczne dla Pracujących
 • 1.09.1975 r. – dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Bolesław Sereda
 • 7.09.1976 r. –  zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie, powstaje Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
 • 1.09.1983 r. –  dyrektorem zostaje ponownie mgr J. Szwast. Podjęta zostaje decyzja o rozbudowie obiektu warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na nowy budynek szkoły, do którego przenoszone są oddziały z „Belwederu”
 • 1.09.1985 r. – rozpoczyna działalność Medyczne Studium Zawodowe, kształcące techników fizjoterapii, a następnie dietetyków
 • 1.09.1990 r. – dyrektorem szkoły zostaje mgr Marek Bliżycki
 • 1.09.1994 r. –  rozpoczyna się kształcenie w Technikum Hotelarskim
 • 15.02.1995 r. – utworzona zostaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 • 1.09.1998 r. – decyzją Kuratora Oświaty szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
 • 1.03.2001 r. – powołany zostaje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • 1.09.2004 r. – następuje powrót do nazwy ZSGH
 • 1.09.2007 r. – dyrektorem zostaje mgr inż. Henryk Rospond
 • 15.02.2010 r. – Projekt „Absolwent z przyszłością” realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 1.06.2011 r. – szkoły wchodzące w skład ZSGH otrzymują imię dra Józefa Aleksiewicza
 • 01.09.2011 r. – projekt „Absolwent jutra” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Od 17 marca 2011 r. – Gastronomik ma swój fanpage na Facebooku i w innych mediach społecznościowych
 • 15.10.2011 r. – w trakcie uroczystości obchodów 50-lecia szkoły zostaje poświęcony sztandar ZSGH
 • 1.09.2012 r.  – dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Barsznica
 • 2014–2016– zawodowe staże zagraniczne w ramach projektu „Podróże ze smakiem / Tasty travels” Erasmus – Włochy, Hiszpania
 • 2015 r. – Technikum Hotelarskie laureatem w branży TURYSTYKA I HOTELARSTWO w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
 • 2015 r. – projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ZSGH w Iwoniczu – Zdroju, ZS w Iwoniczu i ZS w Jedliczu”, w tym szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, m.in. z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego, koło naukowe „Szkiełko i oko”. Szkoła wyposażona została także w nowy sprzęt, m.in. komputery przenośne, drukarkę 3D, tablice interaktywne, wizualizer, oprogramowanie dydaktyczne oraz opracowano i wdrożono program „Bezpieczny Internet” i szkolenia „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
 • 2016-2018  – zawodowe staże zagraniczne w ramach projektu „Skarby regionów Europy / Treasure regions”, PO WER – Włochy, Hiszpania, Bułgaria
 • 2016 – projekt pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, w tym modernizacja sali obsługi gości
 • 2016 r. – tytuł „Brązowej Szkoły 2016” dla Technikum w ZSGH w XVIII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy”
 • 1.09.2017 r. – reforma struktury szkolnictwa obejmująca 8-letnią szkołę podstawową, a następnie: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia
 • 01.09.2017 r. – powstanie na nowo klas Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i początek współpracy z OREW-em w Rymanowie
 • 2017 r. – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
 • 2017 r. – zainicjowanie Narodowego Czytania w ZSGH
 • 08.01.2018 r. – powołanie Szkolnego Koła Caritas przy ZSGH
 • 2018-2021 – zawodowe staże zagraniczne w ramach projektu „Zawodowo doskonali / Practically perfect”, PO WER – Hiszpania, Portugalia, Włochy
 • 10.11.2018 r. – ZSGH dla Niepodległej, obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
 • 04.04.2019 r. – event sportowy  z udziałem  kadry narodowej w biathlonie
 • 2019 r. – mikroprojekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2021, w ramach projektu powstała nowoczesna pracownia językowo-biznesowa
 • styczeń 2019 r. – tytuł „Brązowej szkoły 2019” dla Technikum w ZSGH w XXI edycji Rankingu Liceów i Techników miesięcznika „Perspektywy”
 • 2020-2022 – zawodowe staże zagraniczne w ramach projektu „Dobry staż – dobry start” Erasmus+ – Portugalia, Hiszpania
 • 2020 r. – Aktywna tablica dla Technikum im. dra Józefa Aleksiewicza w Iwoniczu-Zdroju i Branżowej Szkoły I stopnia im. dra Józefa Aleksiewicza w Iwoniczu-Zdroju
 • 27.02.2020 r. – konferencja „Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki”, organizowanej przez Powiat Krośnieński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie
 • luty 2020 r. – przyznanie szkole tytułu „Złotych Orłów Edukacji 2019”
 • 25.03. 2020 r. – zawieszenie w szkołach  zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  uczniowie szkół ponadpodstawowych przeszli na tryb kształcenia na odległość
 • 01.09.2020 r. – na emeryturę przechodzi pani Halina Józefczyk-Habrat, a nowym kierownikiem internatu zostaje pani Bożena Niziołek
 • 05.08.2021 r. – uroczyste otwarcie nowego boiska, w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju”
 • 14 – 15.10.2021 r. –diamentowy Jubileusz ZSGH połączony z Dniem Zawodowym pod hasłem ”Tradycja i nowoczesność w ‘Gastronomiku”