Kalendarium 1945 – 2018

 • 15.01.1945 r.   –  otwarcie Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Ogólnokształcącego, którego dyrektorem zostaje dr Stanisław Papierkowski

 • 28.07.1948 r.  – decyzją Ministra Oświaty powstaje Państwowa Ogólnokształcąca stopnia Licealnego w Iwoniczu-Zdroju

 • 1.09.1961 r.    –  zarządzeniem Ministra Oświaty powstaje Technikum Gospodarcze, dające początek szkolnictwu zawodowemu w Iwoniczu-Zdroju. Dyrektorem zostaje Stanisław Gałązka. Budynkiem szkoły jest „Belweder”

 • 1.09.1963 r.    –  dyrektorem szkoły zostaje Genowefa Michalska

 • 1.09.1964 r.    –  naukę rozpoczynają uczniowie Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej

 • maj 1966 r.     –   pierwsza matura absolwentów Technikum Gospodarczego

 • 1.09.1967 r.    –  Technikum Gospodarcze przemianowano na Technikum Gastronomiczne, kształcące w zawodzie technik technologii żywienia

 • 1.03.1969 r.     – dyrektorem zostaje inż. Mieczysław Boczar

 • listopad 1970 r. – uruchomiony zostaje nowy internat na 120 miejsc

 • wrzesień 1971 r. – rozpoczynają działalność nowe warsztaty szkolne

 • listopad 1972 r. – dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Szwast

 • 1.09.1974 r. – otwarte zostaje Liceum zawodowe w zawodzie kelner-bufetowy, a także Technikum Gastronomiczne dla Pracujących

 • 1.09.1975 r.  – dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Bolesław Sereda

 • 7.09.1976 r.  –  zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie, powstaje Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

 • 1.09.1983 r. –  dyrektorem zostaje ponownie mgr J. Szwast. Podjęta zostaje decyzja o rozbudowie obiektu warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na nowy budynek szkoły, do którego przenoszone są oddziały z „Belwederu”

 • 1.09.1985 r.  – rozpoczyna działalność Medyczne Studium Zawodowe, kształcące techników fizjoterapii, a następnie dietetyków

 • 1.09.1985 r.  – rozpoczyna działalność Medyczne Studium Zawodowe, kształcące techników fizjoterapii, a następnie dietetyków

 • 1.09.1985 r.  – rozpoczyna działalność Medyczne Studium Zawodowe, kształcące techników fizjoterapii, a następnie dietetyków
 • 1.09.1990 r.   –  dyrektorem szkoły zostaje mgr Marek Bliżycki

 • 1.09.1994 r.   –  rozpoczyna się kształcenie w Technikum Hotelarskim

 • 15.02.1995 r.  – utworzona zostaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

 • 1.09.1998 r.  – decyzją Kuratora Oświaty szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

 • 1.03.2001 r. – powołany zostaje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

 • 1.09.2004 r. – następuje powrót do nazwy ZSGH

 • 1.09.2007 r. – dyrektorem zostaje mgr inż. Henryk Rospond

 • 1.06.2011 r. – szkoły wchodzące w skład ZSGH otrzymują imię dra Józefa Aleksiewicza

 • 15.10.2011 r. – w trakcie uroczystości obchodów 50-lecia szkoły zostaje poświęcony sztandar ZSGH

 • 1.09.2012 r.  – dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Barsznica