Kadra kierownicza

 • Jan Barsznica – dyrektor, matematyka, informatyka – dyrektor@zsgh.pl
 • Ludmiła Grzegorczyk – wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych – wicedyrektor@zsgh.pl
 • Ewa Ciuła – kierownik szkolenia praktycznego – ksp@zsgh.pl
 • Bożena Niziołek – kierownik internatu – kier.inter@zsgh.pl

Pedagog szkolny

 • Barbara Ślączka – pedagog@zsgh.pl

Psycholog

 • Marlena Orlińska – orlinska.m@zsgh.pl

Tyflopedagog

 • Dorota Krzanowska – krzanowska.d@zsgh.pl

Surdopedagog

 • Alicja Szczurek – szczurek.a@zsgh.pl

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

 • Małgorzata Rysz – język polski, historia – rysz.m@zsgh.pl
 • Jolanta Wojtowicz – język polski – wojtowicz.j@zsgh.pl
 • Wioletta Zawada – wiedza o kulturze, język polski – zawada.w@zsgh.pl
 • Renata Wojnowska-Rygiel – historia – wojnowska.r@zsgh.pl
 • Magdalena Jacek – język angielski – magdalenajacek@zsgh.pl
 • Agnieszka Kasprzyk-Sowa – język angielski – kasprzyk.a@zsgh.pl
 • Magdalena Litwin – język niemiecki – litwin.m@zsgh.pl
 • Ewa Oberc – język angielski – oberc.e@zsgh.pl
 • Magda Szmyd – matematyka – szmyd.m@zsgh.pl
 • Anna Foremny – fizyka, informatyka, matematyka – foremny.a@zsgh.pl
 • Grażyna Cwynar – chemia – cwynar.g@zsgh.pl
 • Ewa Telega – geografia, przedsiębiorczość – telega.e@zsgh.pl
 • Witold Turowski – EDB – turowski.w@zsgh.pl
 • Marta Szelc – biologia – szelc.m@zsgh.pl
 • Joanna Dyląg-Faliszek – plastyka – faliszek.j@zsgh.pl
 • Joanna Kasińska – wychowanie fizyczne – kasinska.j@zsgh.pl
 • Alicja Szczurek – wychowanie fizyczne – szczurek.a@zsgh.pl
 • Anna Szopa – wychowanie fizyczne – szopa.a@zsgh.pl
 • Katarzyna Wacek – religia – wacek.k@zsgh.pl
 • Karol Wandas – religia – wandas.k@zsgh.pl

Nauczyciele bibliotekarze

 • Lidia Jakieła – jakiela.l@zsgh.pl
 • Wioletta Zawada – zawada.w@zsgh.pl

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 • Wioletta Aszklar – aszklar.w@zsgh.pl
 • Alina Basak – basak.a@zsgh.pl
 • Małgorzata Buczek – buczek.m@zsgh.pl
 • Barbara Korab-Giefert – korab.b@zsgh.pl
 • Marta Fejkiel – fejkiel.m@zsgh.pl
 • Krystyna Górska – gorska.k@zsgh.pl
 • Elżbieta Guzik – guzik.e@zsgh.pl
 • Renata Jurasz-Kustroń – kustron.r@zsgh.pl
 • Katarzyna Jurasz-Świerczek – jurasz.k@zsgh.pl
 • Ewa Litarowicz – litarowicz.e@zsgh.pl
 • Anna Nycz – nycz.a@zsgh.pl
 • Iwona Sikorowicz – sikorowicz.i@zsgh.pl
 • Marta Szelc- szelc.m@zsgh.pl
 • Elżbieta Twaróg – twarog.e@zsgh.pl
 • Małgorzata Zajdel – zajdel.m@zsgh.pl
 • Irena Ząbkiewicz – zabkiewicz.i@zsgh.pl

Wychowawcy w internacie ZSGH i SOSW

 • Aldona Borek-Pruska – borek.a@zsgh.pl
 • Dorota Dołęgowska – dolegowska.a@zsgh.pl
 • Anna Grocholska – grocholska.a@zsgh.pl
 • Joanna Kościółek – kosciolek.j@zsgh.pl
 • Halina Loryś – lorys.h@zsgh.pl
 • Agnieszka Masłyk – maslyk.a@zsgh.pl
 • Bożena Niziołek – niziolek.b@zsgh.pl
 • Gabriela Reng – reng.g@zsgh.pl
 • Urszula Ruszała – ruszala.u@zsgh.pl
 • Maria Stanisławska – stanislawska.m@zsgh.pl

Nauczyciele wspomagający

 • Aldona Borek-Pruska – borek.a@zsgh.pl
 • Agnieszka Jakubowicz – jakubowicz.a@zsgh.pl
 • Mirosława Pelczar – pelczar.m@zsgh.pl

Spektrum autyzmu

 • Krzysztof Stasik – stasik.k@zsgh.pl