Kadra pedagogiczna

Kadra kierownicza

 • Jan Barsznica – dyrektor, matematyka, informatyka
 • Ludmiła Grzegorczyk – wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Ewa Ciuła – kierownik szkolenia praktycznego
 • Bożena Niziołek – kierownik internatu

Pedagog szkolny

 • Barbara Ślączka

Psycholog

 • Marlena Orlińska

Tyflopedagog

 • Dorota Krzanowska

Surdopedagog

 • Alicja Szczurek

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

 • Jolanta Wojtowicz – język polski
 • Wioletta Zawada – język polski
 • Renata Wojnowska-Rygiel – historia
 • Magdalena Jacek – język angielski
 • Agnieszka Kasprzyk-Sowa – język angielski
 • Magdalena Litwin – język niemiecki
 • Ewa Oberc – język angielski
 • Magda Szmyd – matematyka
 • Anna Foremny – fizyka, informatyka, matematyka
 • Grażyna Cwynar – chemia
 • Ewa Telega – geografia, przedsiębiorczość
 • Witold Turowski – EDB
 • Marta Szelc – biologia
 • Katarzyna Gładysz – plastyka
 • Joanna Kasińska – wychowanie fizyczne
 • Alicja Szczurek – wychowanie fizyczne
 • Anna Szopa – wychowanie fizyczne
 • Katarzyna Wacek – religia
 • ks. Radosław Kwolek – religia

Nauczyciele bibliotekarze

 • Lidia Jakieła

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 • Wioletta Aszklar
 • Alina Basak
 • Małgorzata Buczek
 • Barbara Korab-Giefert
 • Marta Fejkiel
 • Krystyna Górska
 • Elżbieta Guzik
 • Renata Jurasz-Kustroń
 • Katarzyna Jurasz-Świerczek
 • Ewa Litarowicz
 • Anna Nycz
 • Iwona Sikorowicz
 • Marta Szelc
 • Elżbieta Twaróg
 • Małgorzata Zajdel
 • Irena Ząbkiewicz

Wychowawcy w internacie ZSGH i SOSW

 • Aldona Borek-Pruska
 • Dorota Dołęgowska
 • Anna Grocholska
 • Joanna Kościółek
 • Agnieszka Masłyk
 • Bożena Niziołek
 • Gabriela Reng
 • Urszula Ruszała
 • Maria Stanisławska

Nauczyciele wspomagający

 • Aldona Borek-Pruska
 • Agnieszka Jakubowicz
 • Mirosława Pelczar

Spektrum autyzmu

 • Krzysztof Stasik