Interreg

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju realizuje mikroprojekt  pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Partner wiodący: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

www.zsgh.pl

Partner mikroprojektu: Stredná Odborná Škola Gastronómie a Služieb

https://souopo.edupage.org

Wartość całkowita mikroprojektu 49 304,55 €

w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego : 41 908,86 €

Środki z budżetu państwa: 2 465,22 €

Wkład własny: 4 930,47 €

O projekcie

Rozwój kształcenia to jedno z głównych wyzwań Programu Interreg V-A Polska – Słowacja. Pogranicze Polsko-Słowackie odznacza się m.in. znaczną migracją młodych ludzi poszukujących lepszych form i możliwości kształcenia z powodu braku takich możliwości w

regionie. Dlatego wspólnie z Partnerem Słowackim podjęliśmy decyzje o realizacji projektu pt,. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym”. Realizacja projektu skupia się na wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia w podobnych ośrodkach nauczania.

Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej łączącej teorię z praktyką z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kształcenia.  W ramach realizacji projektu chcielibyśmy podjąć aktywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym z wymianą dobrych praktyk na obszarze polsko-słowackim, w ten sposób wspierając ich adaptację i atrakcyjność na lokalnym rynku pracy po obu stronach granicy.

Zaprosiliśmy naszego partnera Stredná Odborná Škola Gastronómie a Služieb z Preszowa ze Słowacji, ponieważ uczestnictwo partnera jest niezbędne do osiągnięcia zakładanego celu w projekcie. Bez wspólnej realizacji przedsięwzięcia nie byłoby możliwe wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w zakresie gastronomii na poziomie szkoły średniej. Wspólna realizacja zadań przez partnerów projektu Polski i Słowacji otwiera nowe możliwości spójnego połączenia systemu edukacji po obu stronach granicy.

Zaplanowane działania w ramach realizacji projektu odbędą się w okresie od października 2019 roku do września 2020 roku.