Technik organizacji turystyki z innowacją „projektowanie aplikacji wspierających turystykę”

Turysta

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zawodzie technik organizacji turystyki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania imprez i usług turystycznych
 • zamawiania imprez i usług turystycznych
 • prowadzenia informacji turystycznej
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania usług i imprez turystycznych

Uczeń w ramach innowacji:

 • korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
 • uczy się projektowania aplikacji wspierających turystykę

Innowacja prowadzona przez KPU w oparciu o program  przygotowany i prowadzony przez wykładowców PWSZ w Krośnie. Zajęcia będą realizowane w KPU w Krośnie.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w biurach podróży, placówkach świadczenia informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, placówkach muzealnych, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki

KWALIFIKACJE:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

MIEJSCA PRACY:

 • biura podróży, które prowadzą szeroki zakres usług, takich jak turystyka krajowa, zagraniczna – przyjazdowa i wyjazdowa oraz obsługa podróżnicza
 • hotele o wysokim standardzie
 • pensjonaty turystyczne
 • agencje turystyczne
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • promy;
 • własna działalność gospodarcza