O projekcie „W poszukiwaniu smaku”

Projekt Erasmus+ „W poszukiwaniu smaku” skierowany jest do uczniów i nauczycieli ZSGH w Iwoniczu-Zdroju. Ma na celu zorganizowanie 3-tygodniowych staży zagranicznych dla uczniów – 2 grupy po 14 osób i kursu metodycznego dla 2 nauczycieli języka obcego zawodowego w hotelarstwie. Staże odbywać się będą w Hiszpanii i Portugalii w 2023 r.

Główny cel projektu:

Zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 28 uczniów ZSGH (w tym 4 o specjalnych potrzebach) poprzez udział w zagranicznym stażu zawodowym od 1 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

Pozostałe cele projektu:

Nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji z języka angielskiego i odpowiednio hiszpańskiego lub portugalskiego 28 uczniów ZSGH.

Podniesienie kompetencji zawodowych 2 nauczycieli języka angielskiego branżowego w ZSGH poprzez udział w specjalistycznym kursie językowo-metodycznym dla branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Magdalena Jacek

Agnieszka Kasprzyk-Sowa – koordynator projektu

Partner hiszpański: Carla Travel S.L.

Doświadczenie pracowników Carla Travel, dostęp do bazy hoteli, restauracji i instytucji, którą firma dysponuje, gwarantują bezpieczne i wygodne zakwaterowanie, właściwe i regionalne wyżywienie, a przede wszystkim zapewnią dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników miejsca stażu wyróżniające się jakością, lokalną ofertą i wieloletnią praktyką w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. Zakłady gastronomiczne, hotelowe, biura ruchu turystycznego, z którymi współpracuje firma są popularne i bardzo dobrze oceniane przez gości, co zapewni stażystom dużą ilość adekwatnych zadań. Wszystkie proponowane miejsca stażu zostały sprawdzone i ocenione bardzo wysoko jako spełniające wszystkie założenia projektu, maja ugruntowaną pozycję na rynku, działają z sukcesem od lat, są otwarte na współpracę międzynarodową. Carla Travel z sukcesami współpracowała z ZSGH przy projektach PO WER „Skarby regionów Europy”, „Zawodowo doskonali” oraz projekcie Erasmus+ „Dobry staż – dobry start”.

Partner portugalski: MBChome Portugal

MBChome, Ida, Portugal z siedzibą w Lizbonie to działająca od 2009 firma turystyczno-eventowa zajmująca się organizacją różnorodnych pobytów grupowych i indywidualnych dostosowanych do potrzeb klienta z doświadczeniem w zakresie organizacji usług turystycznych i szkoleń, w tym językowych i gastronomicznych, zapewniają więc program mobilności i program kulturowy dostosowany do potrzeb uczestników stażu. Wszyscy pracownicy mają wysokie kompetencje językowe, biegle władają językiem portugalskim i angielskim. Firma MBC przyjmowała na staż studentów w ramach programu Erasmus i była partnerem projektowym ZSGH w programie PO WER „Zawodowo doskonali” oraz Erasmus+ „Dobry staż – dobry start”.

Planowane terminy staży dla uczniów:

  1. 06 -24.03.2023 r. – Portugalia
  2. 28.08 – 15.09.2023 r. – Hiszpania