O projekcie „W poszukiwaniu smaku”

Projekt „W poszukiwaniu smaku” skierowany jest do uczniów i nauczycieli ZSGH w Iwoniczu-Zdroju. Ma na celu zorganizowanie 3-tygodniowych staży zagranicznych dla uczniów – 3 grupy po 14 osób.

Magdalena Jacek

Agnieszka Kasprzyk-Sowa – koordynator projektu

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Opinia wychowawcy klasy
  3. Opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych