O projekcie „W poszukiwaniu smaku”

Projekt Erasmus+ „W poszukiwaniu smaku” skierowany jest do uczniów i nauczycieli ZSGH w Iwoniczu-Zdroju. Ma na celu zorganizowanie 3-tygodniowych staży zagranicznych dla uczniów – 2 grupy po 14 osób i kursu metodycznego dla 2 nauczycieli języka obcego zawodowego w hotelarstwie. Staże odbywać się będą w Hiszpanii i Portugalii w 2023 r.

O projekcie

Zespół projektowy

Partnerzy

Harmonogram