SOSW – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego może być przyjmowana młodzież posiadająca orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Absolwenci gimnazjum lub szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mogą podjąć naukę w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia – jeżeli lekarz nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej).W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mogą kształcić się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wychowankowie w trakcie nauki mogą zamieszkać w koedukacyjnym internacie, gdzie uczą się samodzielności i są przygotowywani do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu.

W szkole zatrudnieni są pedagog oraz psycholog szkolny, którzy wspierają uczniów i ich rodziców w pokonywaniu przeszkód i rozwiązywaniu zaistniałych problemów.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej trwa 3 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe. Przedmioty ogólne realizowane są w budynku szkoły, natomiast zawodowe w dobrze przygotowanych i wyposażonych pracowniach zawodowych zarówno na terenie szkoły, jak i internatu.

W trakcie nauki uczeń może przystąpić do egzaminu zawodowego z kwalifikacji pod koniec trzeciej klasy. Po egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej uczeń może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia. Ma również możliwość uzupełniania swoich umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Może także podjąć pracę zawodową.

W szkole pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, panuje rodzinna, miła atmosfera dlatego warto wybrać Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje prace związane  z przygotowaniem hotelu do przyjęcia gości oraz prace pomocnicze w części gastronomicznej obiektu. Wykonuje prace porządkowe na terenie hotelu oraz prace pomocnicze związane z należytym utrzymaniem terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu Zawód kierowany jest tylko do uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja HGT.05 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac porządkowych w części noclegowej hotelu
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługa konsumenta
 • wykonywania czynności porządkowych w części gastronomicznej obiektu noclegowego
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z przygotowywaniem surowców spożywczych, sporządzaniem potraw i napojów
 • wykonywania prac związanych z działalnością pralni hotelowej
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych
 • pielęgnowania roślin ozdobnych, hotelowych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych
 • wykonywania prac związanych z dbałością o urządzenia i tereny rekreacyjne

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej znajdzie zatrudnienie w:

 • hotelach, pensjonatach, sanatoriach, domach wypoczynkowych na stanowiskach takich jak: pomoc kuchenna, pomoc kelnera, pomoc pokojowej

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 • pracownia hotelarska
 • pracownia ćwiczeń praktycznych obsługi hotelowej
 • pralnia
 • pracownia gastronomiczna ćwiczeń praktycznych
 •  pracownia obsługi konsumenta
 • hotele i pensjonaty na terenie Iwonicza-Zdroju

CUKIERNIK

Cukiernik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju słodkości. Dobry cukiernik umie również realizować swoje własne pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych z wyobraźnią. Ważne są zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu  wyrobów.   

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 •  produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych
 • stosowania receptur cukierniczych
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń
 • przechowywania i utrwalania żywności

Cukiernik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach specjalizujących się w produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych
 • cukierniach i kawiarniach

 Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 • dwie pracownie cukiernicze z profesjonalnym sprzętem
 • pracownia ćwiczeń praktycznych
 • pracownie cukiernicze na terenie Iwonicza, Rymanowa i Krosna

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII

Kucharz to idealny kierunek dla osób pragnących poznać arkana sztuki kulinarnej. Niezwykle ważna dla zawodu kucharza jest dobra organizacja pracy, wrażliwość smakowa, wyobraźnia oraz zmysł artystyczno- estetyczny. Dzięki tym cechom każda stworzona potrawa, deser czy napój staje się dziełem sztuki zarówno dla oczu jak i dla podniebienia. Zadania zawodowe wykonywane przez kucharza  to wszystkie czynności związane z przygotowywaniem potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Wiedza zdobyta w szkole jest istotna, lecz najważniejsza jest praktyka zdobyta w naturalnych  w naszej szkole.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania receptur gastronomicznych
 • układania i oceny jadłospisów
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw
 • przechowywania i utrwalania żywności

Kucharz znajdzie zatrudnienie w:

 • przedszkola, internaty,
 • stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
 • restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 • dwie pracownie gastronomiczne wyposażone w nowoczesny sprzęt
 • dwie pracownie obsługi konsumenta wyposażone w nowoczesny sprzęt
 • pracownia ćwiczeń praktycznych
 • pracownia ogólnozawodowa

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy odbywa się zgodnie z programami opracowanymi przez nauczycieli, dostosowanymi do potrzeb i możliwości uczniów. Lekcje prowadzone są przez kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem zawodowym, posiadającą kwalifikacje do nauczania osób z niepełnosprawnością.

Zajęcia obejmują różnorodne obszary wspierania uczniów. Realizowane są w dobrze wyposażonych klasach lekcyjnych oraz pracowniach umożliwiających realizację zadań praktycznych.

Zakres zajęć Szkoły Przysposabiającej do Pracy obejmuje:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne;
 • przysposobienie do pracy;
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się;
 • zajęcia kształtujące kreatywność.

Uczniowie mają ponadto zapewnione zajęcia rewalidacyjne, zgodne z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

W szkole zatrudniono psychologa szkolnego oraz pedagoga szkolnego, którzy wspierają uczniów i rodziców w trudnych sprawach.