Wykaz telefonów

Sekretariat tel./fax
134 375 431

Biuro internatu
134 375 433

Internat – kotłownia
134 375 434

Internat – kuchnia
134 375 435

Internat – pokój wychowawców
134 375 436

Pedagog szkolny
134 375 437

Pokój nauczycielski
134 375 439

Dyrektor
134 375 440

Wicedyrektor
134 375 441

Kierownik internatu
134 375 442

Informatyk
134 375 444

Biblioteka szkolna
134 375 445

Psycholog szkolny
134 375 447