Tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2023

Z radością informujemy, że nasza szkoła – Technikum im. dra Józefa Aleksiewicza w Iwoniczu-Zdroju zdobyła tytuł „Srebrnej Szkoły 2023” w kategorii technika. Zostaliśmy sklasyfikowani na 140. miejscu spośród 1745 szkół, które spełniły kryterium wejścia do RANKINGU GŁÓWNYM TECHNIKÓW i na 177 miejscu w RANKINGU SZKÓŁ OLIMPIJSKICH. W województwie podkarpackim zdobyliśmy 10. miejsce. W Krośnie i powiecie krośnieńskim zajęliśmy 2. miejsce, wyprzedził nas tylko „Elektryk”, któremu szczerze gratulujmy. Szczegółowe tabele znajdziemy pod adresem https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy mamy prawo do używania w 2023 roku i w latach kolejnych  honorowego tytułu „Srebrnej Szkoły 2023”. Wcześniej zostaliśmy odznaczeni „Brązową” tarczą w latach 2016 i 2019.

Ranking szkół średnich przygotowywany jest od 25 lat przez „Perspektywy”. W tym prestiżowym zestawieniu szkół średnich oddzielnie klasyfikuje się licea, oddzielnie technika.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe, niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Z dumą informujemy o tym wyróżnieniu, jako sukcesie całego zespołu nauczycieli i wychowawców oraz młodzieży. Jest to najlepszy wynik w historii szkoły w tego typu klasyfikacjach.