Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Agata Połomska

Z-ca przewodniczącego: Marek Adamiak

Sekretarz: Teresa Brzeżawska-Juszczak

 

Konto rady rodziców: 51 8642 1041 2006 4002 2589 0001 

lub 24 8642 1041 2006 4002 2589 0002