Rada rodziców

Prezydium rady rodziców:

Przewodniczący: Agnieszka Jastrzębska

Z-ca przewodniczącego: Beata Szuba

Sekretarz: Izabela Krysik

UWAGA ZMIANA KONTA rady rodziców: 36 8636 1044 3016 1703 2832 0001