Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Agata Połomska

Z-ca przewodniczącego: Marek Adamiak

Sekretarz: Teresa Brzeżawska-Juszczak

 

UWAGA ZMIANA KONTA rady rodziców: 36 8636 1044 3016 1703 2832 0001