O Projekcie

Program PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu i poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.

Projekt „Zawodowo doskonali/Practically perfect” skierowany jest do uczniów ZSGH w Iwoniczu-Zdroju. Ma na celu zorganizowanie 4-tygodniowych staży zagranicznych dla uczniów – 3 grupy po 16 osób. Staże odbywać się będą w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.
Podstawowe cele projektu, to:

  • rozwijanie w uczestnikach i pozostałych uczniach szkoły kluczowych umiejętności pracowniczych;
  • walka z bezrobociem wśród osób młodych, zwiększenie szans uczestników na zatrudnienie poprzez zdobycie podczas stażu nowych umiejętności wiedzy, doświadczenia potwierdzonych certyfikatami;
  • poznanie produktów regionalnych i tradycyjnych Portugalii, Hiszpanii i Włoch oraz smaków i przepisów kuchni regionalnych i narodowych podczas stażu i kursów kulinarnych;
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, wzrost wiary we własne możliwości;
  • rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w środowisku szkolnym, lokalnym, międzynarodowym;
  • integracja pełno i niepełnosprawnych uczestników, a także integracja międzynarodowa;
  • poznanie i wykorzystanie możliwości, jakie dają projekty unijne i rozpowszechnianie wiedzy o nich.
  • Alina Basak
  • Magdalena Jacek
  • Agnieszka Kasprzyk-Sowa – koordynator projektu

Kontakt: aks7@vp.pl

PARTNER WŁOSKI

YouNet jest innowacyjną organizacją pozarządową zajmującą się edukacją i praktykami zawodowymi w ramach realizacji projektów unijnych. Główna siedziba instytucji znajduje się w Bolonii, w atrakcyjnym turystycznie regionie Emilia-Romania, który słynie z tradycji kulinarnych i wspaniałych restauracji. Staże zawodowe organizowane we współpracy z YouNetem odbywają się w Bolonii i  malowniczej miejscowości Reggio Emilia. Co roku realizuje ok. 20 projektów, dzięki którym setki młodych ludzi z całej Europy zdobywają wiedzę i doświadczenie zawodowe. Organizacja zajmuje się realizacją i promocją m.in. projektów mobilności na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, współpracuje z lokalnymi władzami, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami.

PARTNER HISZPAŃSKI

Carla Travel Service to polskojęzyczna agencja turystyki działająca w Andaluzji. Specjalizuje się w organizacji tematycznych pobytów grupowych zapewniając kompleksową obsługę – transport, nocleg, wyżywienie, pilotaż, zwiedzanie, kursy. Ogromne doświadczenie pracowników Carla Travel Service i dostęp do bazy hoteli, restauracji i instytucji, którą biuro dysponuje gwarantują bezpieczne i wygodne zakwaterowanie, właściwe i regionalne wyżywienie, a przede wszystkim zapewnią dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników miejsca stażu wyróżniające się jakością, lokalną ofertą i wieloletnią praktyką w branży gastronomiczno-turystycznej. Zakłady gastronomiczne i hotelowe, z którymi współpracuje Carla Travel są dobrze oceniane przez użytkowników, są bardzo popularne co zapewni stażystom dużą ilość zadań. Szczególna oferta „Andaluzja od kuchni” skupiona na turystyce kulinarnej i enoturystyce jest niezwykle atrakcyjna dla uczniów, absolwentów i pracowników szkół i przedsiębiorstw związanych z gastronomią. Carla Travel Service współpracuje z producentami żywności w Andaluzji i współorganizuje z nimi warsztaty i spotkania edukacyjne przybliżające od podstaw proces produkcji i wykorzystania regionalnych specjałów, często oznaczonych jako produkty tradycyjne, regionalne i unikatowe.

PARTNER PORTUGALSKI

DNA Europe to organizacja zlokalizowana w Lizbonie, specjalizującą się w organizacji i promowaniu międzynarodowych programów mobilności, działającą w obszarach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). DNA Europe specjalizuje się w rozwoju kapitału ludzkiego poprzez świadczenie usług związanych z organizacją praktyk zawodowych dla uczniów oraz szkoleń dla profesjonalistów, a także poprzez doradztwo i wymianę kulturową. Koncentruje działania na młodzieży, która pragnie rozwinąć swoje umiejętności i zainteresowania wykorzystując możliwości jakie dają programy europejskie. Misją i celem działania jest uświadomienie młodym ludziom jak ważne w ich rozwoju jest poznawanie różnorodności kultur i wymiana międzynarodowych doświadczeń na poziomie osobistym i zawodowym, a także celowanie w rozwój ich umiejętności zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy.

Wstępny harmonogram wyjazdów:

Kraj docelowyData wyjazduData powrotuCzas trwania (liczba dni)Liczba uczestników
Hiszpania03.03.201930.03.20192816
Portugalia02.06.201929.06.20192816
Włochy01.03.202028.03.20202816

Opis projektów:

W latach 2016-2018 w ZSGH realizowano projekt „Skarby regionów Europy/Treasure regions” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER na zasadach Erasmus+. Cztery 16-osobowe grupy uczniów wyjechały na 4-tygodniowe staże zawodowe do hoteli i restauracji w hiszpańskiej Maladze, bułgarskiej Sofii, włoskiej Bolonii i Reggio Emilii. Stażyści pracowali, zdobywali nowe doświadczenia, uczyli się języków obcych, brali udział w kursach kuchni hiszpańskiej, bułgarskiej i włoskiej, poznawali regionalne produkty i dania, uczyli się je przyrządzać, zwiedzali najpiękniejsze miejsca, nawiązywali nowe znajomości.

Kolejny realizowany w szkole projekt „Zawodowo doskonali/Practically perfect” oferuje uczniom możliwość wyjazdu na 4-tygodniowy staż zawodowy do Hiszpanii, Portugalii lub Włoch. Projekt, który rozpoczął się 1 września 2018 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r. będzie również realizowany w ramach programu POWER i finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej.

In 2016-2018, the project „Skarby regionów Europy/Treasure regions” financed by the European Union under the POWER program on the Erasmus + principles was implemented at ZSGH. Four 16-member groups of students took part in 4-week internships in hotels and restaurants in Malaga, Sofia, Bologna and Reggio Emilia. The trainees worked, gained new experiences, learned foreign languages, took courses in Spanish, Bulgarian and Italian cuisine, learned about regional products and dishes, learned how to prepare them, visited the most beautiful places, and made new acquaintances.

Another project implemented at ZSGH „Zawodowo doskonali/Practically perfect” offers students the opportunity to go on a 4-week internship to Spain, Portugal or Italy. The project, which began on 1 September 2018 and will last until 30 June 2020, will also be implemented within the POWER program and financed entirely from European Union funds.