O Projekcie

Program PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu i poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.

O Projekcie

Zespół projektowy

Partnerzy

Harmonogram

Opis projektów:

W latach 2016-2018 w ZSGH realizowano projekt „Skarby regionów Europy/Treasure regions” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER na zasadach Erasmus+. Cztery 16-osobowe grupy uczniów wyjechały na 4-tygodniowe staże zawodowe do hoteli i restauracji w hiszpańskiej Maladze, bułgarskiej Sofii, włoskiej Bolonii i Reggio Emilii. Stażyści pracowali, zdobywali nowe doświadczenia, uczyli się języków obcych, brali udział w kursach kuchni hiszpańskiej, bułgarskiej i włoskiej, poznawali regionalne produkty i dania, uczyli się je przyrządzać, zwiedzali najpiękniejsze miejsca, nawiązywali nowe znajomości.

Kolejny realizowany w szkole projekt „Zawodowo doskonali/Practically perfect” oferuje uczniom możliwość wyjazdu na 4-tygodniowy staż zawodowy do Hiszpanii, Portugalii lub Włoch. Projekt, który rozpoczął się 1 września 2018 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r. będzie również realizowany w ramach programu POWER i finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej.

In 2016-2018, the project „Skarby regionów Europy/Treasure regions” financed by the European Union under the POWER program on the Erasmus + principles was implemented at ZSGH. Four 16-member groups of students took part in 4-week internships in hotels and restaurants in Malaga, Sofia, Bologna and Reggio Emilia. The trainees worked, gained new experiences, learned foreign languages, took courses in Spanish, Bulgarian and Italian cuisine, learned about regional products and dishes, learned how to prepare them, visited the most beautiful places, and made new acquaintances.

Another project implemented at ZSGH „Zawodowo doskonali/Practically perfect” offers students the opportunity to go on a 4-week internship to Spain, Portugal or Italy. The project, which began on 1 September 2018 and will last until 30 June 2020, will also be implemented within the POWER program and financed entirely from European Union funds.