Pedagog: mgr Barbara Ślączka
tel. 13 43 754 37 / sala 408
Psycholog: mgr Marlena Orlińska
tel. 13 43 754 47 / sala 409
poniedziałek 9:00- 13:00 7:30-13:30
wtorek 9:00- 13:00 14:00-17:00
środa 9:00- 13:00 7:30-13:00
czwartek 9:00- 13:00 15:00-17:00
piątek 9:00- 13:00 7:30-13:00

Niezbędnik Rodzica

Centra Pomocy Rodzinie. Są to jednostki organizacyjne, wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zajmujące się profilaktyką i problemami rodziny. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie udzielają porad psychologicznych, prawnych zapewniają miejsca w ośrodku interwencji kryzysowe, udzielają informacji klientom pomocy społecznej o prawach i uprawnieniach itp.

Lp. Powiat Dane teleadresowe
1 Brzozowski
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  Brzozów, ul. 3 Maja 43 tel. 013/4342045; e-mail:  pcpr@powiatbrzozow.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 51
2 Jasielski
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jasło, ul. Rynek 18 tel. 013/4483440 e-mail: pcpr.jaslo@neostrada.pl
3 Krośnieński
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krosno, ul. Bieszczadzka l, tel. 013/4375732, 013/4375733, 013/4375766 e-mail: pcpr_krosno@adres.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 38-400 Krosno, ul. Piastowska 58, tel./ fax 13 43 204 59, e-mail: poczta@moprkrosno.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział ds. Asysty Rodziny i Pieczy zastępczej, Krosno ul. Piastowska 58, t tel. 13 4320459
4 Sanocki
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sanok , ul. Szopena 5, tel. 013/4643593 e-mail: pcpr@sanok.naszepcpr.pl

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

http://www.ppp1krosno.eu/
http://www.psychologia.net.pl/

Lp. Lokalizacja Dane teleadresowe
1 Miasto Krosno
 • Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 14, tel. 134320519
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, 38-400 Krosno, ul. Parkowa 2, tel. 134321156
2 Powiat Krośnieński
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Miejsce Piastowe, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, tel. 134353996
3 Powiat Brzozowski
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Brzozów, 36-200 Brzozów, ul. Sienkiewicza 2, tel. 134341053
4 Powiat Jasielski
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Jasło, 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 6, tel. 134464546
5 Powiat Sanocki
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Sanok, 38-500 Sanok. Szopena 5, tel. /fax. 13 46 316 71

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami

Przedmiot działalności:
1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności,
2) wydawanie orzeczeń i legitymacji,
3) przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań,
4) udzielanie informacji

Lp. Powiat Dane teleadresowe
1 Brzozowski
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 3 Maja 51, 36-200 Brzozów, tel./fax (013) 434 20 45, (013) 434 47 56, pcpr@powiatbrzozow.pl
2 Jasielski
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Jasło, Rynek 18, tel. 134465805, e-mail: pzon@powiat.jaslo.pl
3 Krośnieński
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 38-400 Krosno, ul. Legionów 8, tel./fax 13 43 685 81, mail:orzecznictwokrosno@poczta.onet.pl
4 Sanocki
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 38-500 Sanok, ul. Konarskiego 24, tel. 13 464 23 36, pzoonsanok@interia.pl

Poradnie Zdrowia Psychicznego

Lp. Lokalizacja Dane teleadresowe
1 Powiat Brzozowski
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Brzozów, ul. ks. Bielawskiego 18, tel. 13 43 09 537, 13 43 09 596
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Brzozów, ul. ks. Bielawskiego 16, tel. 13 430 95 14
2 Powiat Jarosławski
 • Szpital Psychiatryczny ZOZ Jarosław, ul. Kościuszki 18 tel. 166214611
3 Powiat Jasielski
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Jasło, ul. Szopena 38, tel. 13 44 37 719
 • Szpital Specjalistyczny, Oddział Psychiatryczny Jasło ul. Za Bursą 1, tel. 134462491, 134437733 e-mail szpital@szpital jaslo.pl
4 Powiat Krośnieński
 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dorosłych Krosno, ul. Grodzka 45, tel. 134374890
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, tel. 13 43 74 866
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Krosno, ul. Lewakowskiego 27 B, tel. 134366802
5 Rzeszów
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel. 17 85 94 444
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Rzeszów, ul. Hetmańska 21, tel. 178535282
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie Oddział dzienny psychiatryczny Rzeszów, ul. Szopena 15, tel. 178666297
6 Powiat Rzeszowski
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. , Rzeszów, ul. Batorego 9, tel. 17-8509040
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci Przychodnia Specjalistyczna
 • Centrum Diagnostyczne, 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9, tel. 178539041
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60 , tel. 17 86 64 415
7 Powiat Sanocki
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Sanok, ul. Lipińskiego 10, tel. 013 46 56 390