Harmonogram naboru do ZSGH

TERMINARZ REKRUTACJI
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
na rok szkolny 2024/2025:

od 13.05.2024 r.
do 14.06.2024 r.
do godz. 1500
od 21.06.2024 r.
do 08.07.2024 r.
do godz. 1500
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • Złożenie podpisanego jednego zdjęcia (w przypadku złożenia oryginału świadectwa).
do 16.07.2024 r.
do godz. 1200
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 16.07.2024 r.
do 18.07.2024 r.
do godz. 1500
  • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.
  • Złożenie zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
19.07.2024 r.
do godz. 1200
  • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Bezpłatne wykonanie badań dla kandydatów zamieszkałych w Krośnie i powiecie krośnieńskim na nosicielstwo w Stacji SANEPID w Krośnie, zostanie przeprowadzone na podstawie listy przesłanej przez szkołę do Stacji SANEPID w Krośnie, ul. Stefana Kisielewskiego 12, tel. 134321942 po 7 sierpnia 2024 r.Kandydaci spoza powiatu krośnieńskiego wykonują badania w Sanepidzie w innej miejscowości na podstawie przesłanego/pobranego w szkole skierowania po złożeniu oryginałów.

Z wynikami z Sanepidu należy zgłosić się do lekarza  Medycyny Pracy, który odpłatnie wpisze wyniki do wcześniej zakupionej książeczki zdrowia lub wyda orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Uczeń nie dostarcza książeczki/orzeczenia na wakacjach do szkoły. Książeczka będzie wymagana na zajęciach od 1 września.

Złóż podanie elektronicznie!