Harmonogram naboru do ZSGH

TERMINARZ REKRUTACJI
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
na rok szkolny 2023/2024:

od 15.05.2023 r.
do 16.06.2023 r.
do godz. 1500
od 23.06.2023 r.
do 10.07.2023 r.
do godz. 1500
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • Złożenie podpisanego jednego zdjęcia (w przypadku złożenia oryginału świadectwa).
do 17.07.2023 r.
do godz. 1200
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 17.07.2023 r.
do 21.07.2023 r.
do godz. 1500
  • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.
  • Złożenie zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
24.07.2023 r.
do godz. 1200
  • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Bezpłatne wykonanie badań dla kandydatów zamieszkałych w Krośnie i powiecie krośnieńskim na nosicielstwo w Stacji SANEPID w Krośnie, zostanie przeprowadzone na podstawie listy przesłanej przez szkołę do Stacji SANEPID w Krośnie, ul. Stefana Kisielewskiego 12, tel. 134321942 po 7 sierpnia 2023 r.

Kandydaci spoza powiatu krośnieńskiego wykonują badania w Sanepidzie w innej miejscowości na podstawie przesłanego/pobranego w szkole skierowania po złożeniu oryginałów.

Z wynikami z Sanepidu należy zgłosić się do lekarza  Medycyny Pracy, który odpłatnie wpisze wyniki do wcześniej zakupionej książeczki zdrowia lub wyda orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Uczeń nie dostarcza książeczki/orzeczenia na wakacjach do szkoły. Książeczka będzie wymagana na zajęciach od 1 września.

Złóż podanie elektronicznie!