Branżowa szkoła I stopnia

Oferta branżowej szkoły I stopnia

KUCHARZ

Kelner z innowacją Sommelier – Profesjonalny serwis win

Pracownik Obsługi Hotelowej

Piekarz

Cukiernik

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy z kwalifikacji pod koniec trzeciej klasy. Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia uczeń może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Uczeń kończący branżową szkołę I stopnia w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju posiada dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

  • Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu
  • Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach i warsztatach w szkole realizowanych w ramach projektów UE np. warsztaty sushi, kuchnie różnych regionów świata.

Dlatego warto wybrać branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.
Uczniowie mieszkający w internacie w klasie pierwszej zwolnieni są z opłat za pobyt.