Branżowa szkoła I stopnia

Oferta branżowej szkoły I stopnia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • oceny jakości surowca
 • przechowywania żywności
 • przygotowania produktów i stanowiska pracy
 • obsługi sprzętu gastronomicznego
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • domy wczasowe;
 • bary;
 • kawiarnie;
 • sanatoria;
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością;
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne;
 • szpitale;
 • organizacje ochrony konsumenta;
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi gości
 • pracownia usług gastronomicznych
 • pracownia ćwiczeń praktycznych

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zawodzie kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą gości;
 • planowania i organizowania obsługi przyjęć okolicznościowych
 • sporządzania dokumentacji usług gastronomicznych
 • rozliczania usług kelnerskich i kosztów usług gastronomicznych
 • wykonywania czynności baristycznych

Uczeń w ramach innowacji:

 • poznaje rodzaje i charakterystykę win oraz regionów winiarskich;
 • uczy się dobierać wina do potraw;
 • przygotuje się do profesjonalnego serwisu win.

KWALIFIKACJE:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • kawiarnie;
 • puby;
 • dyskoteki;
 • promy;
 • firmy cateringowe;
 • instytucje związane z gastronomią.

 BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi konsumenta
 • pracownia ćwiczeń praktycznych

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zawodzie pracownik obsługi hotelowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • przygotowywania i podawania śniadań
 • wykonywania prac związanych z działalnością pralni hotelowej
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych
 • pielęgnowania roślin ozdobnych, hotelowych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych
 • wykonywania prac związanych z dbałością o urządzenia i tereny rekreacyjne
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

KWALIFIKACJE:

HGT.03.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

MIEJSCA PRACY:

 • hotele,
 • pensjonaty,
 • sanatoria,
 • domy wypoczynkowe

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia hotelarska
 • pracownia ćwiczeń praktycznych obsługi hotelowej
 • pralnia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
 • sporządzania półproduktów piekarskich;
 • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
 • przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Uczeń:

 • uczy się określać rodzaje wyrobów piekarskich;
 • uczy się prowadzić rozliczenia technologiczne zużycia surowców do produkcji pieczywa.

Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:
SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

MIEJSCA PRACY:

 • rzemieślnicze i przemysłowe zakłady piekarskie;
 • cukiernie;
 • zakłady gastronomiczne;
 • punkty sprzedaży pieczywa;
 • własna działalność gospodarcza

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
 • sporządzania półproduktów cukierniczych;
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
 • dekorowania wyrobów cukierniczych.

Uczeń:

 • uczy się rozróżniać grupy produktów cukierniczych oraz oceniać ich wartość kaloryczną;
 • poznaje zasady prowadzenia dokumentacji produkcji;
 • uczy się kalkulować ceny wyrobów gotowych cukierniczych i ciastkarskich;
 • potrafi rozliczać zużycie surowców;
 • wie jak przechowywać surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze.

Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:

SPC.O1 Produkcja wyrobów cukierniczych

MIEJSCA PRACY:

 • zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze;
 • wytwórnie ciast;
 • zakłady produkujące wyroby czekoladowe;
 • lodziarnie;
 • zakłady wytwarzające pieczywo cukiernicze;
 • własny zakład cukierniczy.

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy z kwalifikacji pod koniec trzeciej klasy. Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia uczeń może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Uczeń kończący branżową szkołę I stopnia w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju posiada dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

 • Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu
 • Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach i warsztatach w szkole realizowanych w ramach projektów UE np. warsztaty sushi, kuchnie różnych regionów świata.

Dlatego warto wybrać branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.
Uczniowie mieszkający w internacie w klasie pierwszej zwolnieni są z opłat za pobyt.