Biblioteka

Szkolne Centrum Edukacyjne składa się z dwóch integralnych części: biblioteki oraz czytelni multimedialnej ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Biblioteka jest skomputeryzowana i pracuje w programie bibliotecznym Mol Optivum. Ma bogaty księgozbiór, który stanowi cenną pomoc w nauce i umożliwia dobre przygotowanie do egzaminów: maturalnego i zawodowego. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Godziny pracy Szkolnego Centrum Edukacyjnego

  • poniedziałek 7:00 – 17:00
  • wtorek 7:00 – 16:30
  • środa 7:00 – 17:00
  • czwartek 7:00 – 16:00
  • piątek 7:00 – 13:00

Kontakt: tel. 134 375 445
Nauczyciel bibliotekarz:
Lidia Jakieła – jakiela.l@zsgh.pl