Zamieszkaj u nas

Internat Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

ul. Piwarskiego 19 A
38-440 Iwonicz-Zdrój
Telefon: 13 43 754 42, 13 43 754 36

Internat

 • jest czynny od godz. 1600 w niedzielę do godziny 1600 w piątek
 • dysponuje 90 miejscami w pokojach 3 i 4 osobowych
 • jest placówką dla dziewcząt i chłopców
 • oferuje całodzienne,smaczne i zdrowe wyżywienie (5 dni w tygodniu)
 • zapewnia sprzyjające warunki do nauki i wypoczynku
 • dysponuje kawiarenką internetową, bezprzewodowym Internetem oraz salą telewizyjną (świetlicą)
 • ma bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, która sprawuje opiekę 24h na dobę i dba o wszechstronny rozwój młodzieży

Umożliwiamy wychowankom uczestnictwo w:

 • zajęciach integracyjno-wychowawczych ,
 • wyjściach do kina
 • konkursach wiedzy, plastycznych i literackich,
 • zawodach i rozgrywkach sportowych
 • imprezach i uroczystościach wynikających z tradycji internatu

Koszty pobytu:

 • Koszty posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) w kwocie 17,00 złotych dziennie (całość).

Średnio w miesiącu 20 dni x 17 zł = 340 zł

 • Ryczałtowe koszty zamieszkania w internacie w kwocie 50 złotych miesięcznie (nie dotyczą uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz uczniów klas pierwszych).
 • Opłat za mieszkanie i wyżywienie należy dokonywać na wskazane konto szkoły przekazem pocztowym, przelewem bankowym lub w formie elektronicznej. Bank Spółdzielczy w Rymanowie o/Krosno 78863610442005170037570003 z dopiskiem opłata za mieszkanie i wyżywienie w internacie + imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły, na pisemną prośbę ucznia, może przesunąć termin płatności nie później niż do 15 dnia danego miesiąca.
 • Rodzice mogą również uzyskać wsparcie finansowe z Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Plan dnia:

6.30pobudka
6.306.50toaleta poranna
6.507.20śniadanie
7.207.50sprzątanie pokoi, wyjście do szkoły
8.0013.00pobyt w szkole
13.0015.00obiad
15.0016.00czas wolny
16.0016.30przygotowanie do nauki
16.3018.30nauka własna
18.3019.00kolacja
19.0020.00czas wolny
20.0021.30zajęcia świetlicowe
21.3022.00toaleta wieczorna
22.006.30cisza nocna