Internat Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

ul. Piwarskiego 19 A
38-440 Iwonicz-Zdrój
Telefon: 13 43 754 42, 13 43 754 36

 

Internat

 • jest czynny od godz. 1600 w niedzielę do godziny 1600 w piątek
 • dysponuje 90 miejscami w pokojach 3 i 4 osobowych
 • jest placówką dla dziewcząt i chłopców
 • oferuje całodzienne,smaczne i zdrowe wyżywienie (5 dni w tygodniu)
 • zapewnia sprzyjające warunki do nauki i wypoczynku
 • dysponuje kawiarenką internetową, bezprzewodowym Internetem oraz salą telewizyjną (świetlicą)
 • ma bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, która sprawuje opiekę 24h na dobę i dba o wszechstronny rozwój młodzieży

Umożliwiamy wychowankom uczestnictwo w:

 • zajęciach integracyjno-wychowawczych ,
 • wyjściach do kina
 • konkursach wiedzy, plastycznych i literackich,
 • zawodach i rozgrywkach sportowych
 • imprezach i uroczystościach wynikających z tradycji internatu

Koszty pobytu:

 • Koszty posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) w kwocie 12,00 złotych dziennie (całość).

Średnio 20 x12zł = 240zł

 • Ryczałtowe koszty zamieszkania w internacie w kwocie 45 złotych miesięcznie (nie dotyczą uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz uczniów klas pierwszych).
 • Opłat za mieszkanie i wyżywienie należy dokonywać na wskazane konto szkoły przekazem pocztowym, przelewem bankowym lub w formie elektronicznej. Bank Spółdzielczy w Rymanowie o/Krosno 78863610442005170037570003 z dopiskiem opłata za mieszkanie i wyżywienie w internacie + imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły, na pisemną prośbę ucznia, może przesunąć termin płatności nie później niż do 15 dnia danego miesiąca.
 • Rodzice mogą również uzyskać wsparcie finansowe z Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Plan dnia:

6.30 pobudka
6.30 6.50 toaleta poranna
6.50 7.20 śniadanie
7.20 7.50 sprzątanie pokoi, wyjście do szkoły
8.00 13.00 pobyt w szkole
13.00 15.00 obiad
15.00 16.00 czas wolny
16.00 16.30 przygotowanie do nauki
16.30 18.30 nauka własna
18.30 19.00 kolacja
19.00 20.00 czas wolny
20.00 21.30 zajęcia świetlicowe
21.30 22.00 toaleta wieczorna
22.00 6.30 cisza nocna