Statuty:

  1. Statut Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.
  2. Statut Technikum im. dra J. Aleksiewicza w Iwoniczu-Zdroju.
  3. Statut Branżowej Szkoły I stopnia.
  4. Statut Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej.
  5. Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Programy Profilaktyczno-Wychowawcze

  1. Technikum im.dra Józefa Aleksiewicza
  2. Szkoły Branżowej I stopnia im.dra Józefa Aleksiewicza
  3. SOSW – Szkoły Branżowej I stopnia Specjalnej im.dra Józefa Aleksiewicza
  4. SOSW – Szkoły Przysposabiającej do Pracy