O projekcie „Dobry staż – dobry start”

Projekt „Dobry staż – dobry start” skierowany jest do uczniów i nauczycieli ZSGH w Iwoniczu-Zdroju. Ma na celu zorganizowanie 4-tygodniowych staży zagranicznych dla uczniów – 3 grupy po 16 osób i staży dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Staże odbywać się będą w Hiszpanii i Portugalii w latach 2021-2022.

Główny cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 48 uczniów i 4 nauczycieli ZSGH poprzez udział w zagranicznym stażu zawodowym od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe cele projektu:

 • umożliwienie mobilności 48 uczniów i 4 nauczycieli na europejskim rynku pracy, a co za tym idzie, rozwinięcie europejskiego wymiaru edukacji w ZSGH;
 • rozwijanie w uczestnikach umiejętności kluczowych: pracy w zespole, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • poznanie i wykorzystanie w praktyce TIK jako istotnego narzędzia w rozwoju zawodowym ucznia i nauczyciela;
 • poznanie produktów regionalnych i tradycyjnych Portugalii i Hiszpanii szczególnie z regionów, w których odbędzie się staż (warsztaty tematyczne i zwiedzanie lokalnych przedsiębiorstw produkujących ceramikę, korek, a także regionalne produkty DOP, DOC – sery, wędliny, wina, oliwy, ryby i owoce morza, przetwory, przyprawy) i przekazanie tej wiedzy w szkole w formie prezentacji, lekcji, warsztatów;
 • poznanie smaków i przepisów kuchni regionalnych i narodowych Portugalii i Hiszpanii przez wszystkich uczestników podczas stażu i kursów kulinarnych potwierdzonych certyfikatami;
 • zwiększenie poziomu komunikacji w języku angielskim w miejscu pracy u 48 uczniów i 4 nauczycieli; opanowanie podstaw komunikacji w języku hiszpańskim i portugalskim potwierdzonych certyfikatami,
 • wykształcenie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, postawy, religie poprzez pracę w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo zespole, nawiązanie nowych znajomości, wymianę doświadczeń.

Magdalena Jacek

Agnieszka Kasprzyk-Sowa – koordynator projektu

Partner hiszpański: Carla Travel Service

Doświadczenie pracowników Carla Travel Service, dostęp do bazy hoteli, restauracji i instytucji, którą biuro dysponuje, gwarantują bezpieczne i wygodne zakwaterowanie, właściwe i regionalne wyżywienie, a przede wszystkim zapewnią dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników miejsca stażu wyróżniające się jakością, lokalną ofertą i wieloletnią praktyką w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. Zakłady gastronomiczne, hotelowe, biura ruchu turystycznego, z którymi współpracuje firma są popularne i bardzo dobrze oceniane przez gości co zapewni stażystom dużą ilość adekwatnych zadań.Wszystkie proponowane miejsca stażu  zostały sprawdzone i ocenione bardzo wysoko jako spełniające wszystkie założenia projektu, maja ugruntowaną pozycję na rynku, działają z sukcesem od lat, są otwarte na współpracę międzynarodową. Carla Travel Service z sukcesami współpracowała z ZSGH przy projektach PO WER„Skarby regionów Europy” oraz „Zawodowo doskonali”.

Partner portugalski: MBChome Portugal

MBChome, Ida, Portugal z siedzibą w Lizbonie to działająca od 2009 firma turystyczno-eventowa zajmująca się organizacją różnorodnych pobytów grupowych i indywidualnych dostosowanych do potrzeb klienta z doświadczeniem w zakresie organizacji usług turystycznych i szkoleń, w tym językowych i gastronomicznych, zapewniają więc program mobilności i program kulturowy dostosowany do potrzeb uczestników stażu.

Wszyscy pracownicy mają wysokie kompetencje językowe, biegle władają językiem portugalskim i angielskim. Firma MBC przyjmowała na staż studentów w ramach programu Erasmus i była partnerem projektowym ZSGH w programie PO WER („Zawodowo doskonali”).

Terminy staży będą uzależnione od sytuacji pandemicznej w Polsce i krajach partnerskich.

Wstępne terminy staży dla uczniów:

 1. 01 -23.03.2021 r. – Hiszpania
 2. 30.08 – 25.09.2021 r. – Portugalia
 3. 07.03 – 01.04.2022 r. – Hiszpania

Wstępne terminy staży dla nauczycieli:

 1. 01 – 11.03.2021 r. – Hiszpania
 2. 30.08 – 08.09.2021 r. – Portugalia