O projekcie „Dobry staż – dobry start”

Projekt „Dobry staż – dobry start” skierowany jest do uczniów i nauczycieli ZSGH w Iwoniczu-Zdroju. Ma na celu zorganizowanie 4-tygodniowych staży zagranicznych dla uczniów – 3 grupy po 16 osób i staży dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Staże odbywać się będą w Hiszpanii i Portugalii w latach 2021-2022.

O projekcie

Zespół projektowy

Partnerzy

Harmonogram