Technik usług kelnerskich

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zawodzie technik usług kelnerskich jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

Kelner
 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • rozliczania usług kelnerskich
 • wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;
 • planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych
 • planowania i nadzorowania pracy kelnera
 • rozliczania usług gastronomicznych

KWALIFIKACJE:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w restauracjach wolnostojących i przyhotelowych, w tym w dziale sprzedaży i marketingu.

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • kawiarnie;
 • puby;
 • dyskoteki;
 • promy;
 • firmy cateringowe;
 • instytucje związane z gastronomią.

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia sporządzania potraw
 • pracownia obsługi gości
 • pracownia ćwiczeń praktycznych