Technik żywienia i usług gastronomicznych

technologia
Technik żywienia i usług gastronomicznych na zajęciach z technologii.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • oceny jakości surowca
 • przechowywania żywności
 • przygotowania produktów i stanowiska pracy
 • obsługi sprzętu gastronomicznego
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
 • wydawania dań
 • oceniania jakości żywności
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej
 • wykonywania usług gastronomicznych
 • ekspedycji potraw i napojów
 • prowadzenia badań jakości żywności w laboratoriach

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin ) w restauracjach wolnostojących i przyhotelowych, zakładach żywienia zbiorowego świadczących szeroki zakres usług.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, chemia.

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • domy wczasowe;
 • bary;
 • kawiarnie;
 • sanatoria;
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością;
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne;
 • szpitale;
 • organizacje ochrony konsumenta;
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi gości
 • pracownia usług gastronomicznych
 • pracownia ćwiczeń praktycznych