78. rocznica Bitwy Karpacko–Dukielskiej

Młodzież ZSGH wraz z Dyrektorem szkoły, panem Janem Barsznicą, 5 października 2022 r. uczestniczyła w obchodach 78. rocznicy  jednej z najkrwawszych bitew II wojny światowej, zwanej operacją karpacko – dukielską. Uroczystość na Cmentarzu Wojennym w Dukli rozpoczęła się od odegrania hymnów państwowych. Rocznicowe spotkanie wypełniły okolicznościowe wystąpienia, apel poległych, salwa honorowa oraz ceremonia złożenia wieńców w asyście pocztów sztandarowych.

Bitwa karpacko-dukielska to wielka operacja górska Armii Czerwonej przeciw wojskom III Rzeszy, której celem było szybkie przełamanie obrony niemieckiej, opanowanie przełęczy i wsparcie słowackiego powstania. W bitwie brało udział około 250 tyś. żołnierzy, a jedno z miejsc walk w pobliżu Chyrowej, gdzie toczyła się krwawa bitwa pancerna, nazwano „Doliną Śmierci”.

Dukielska uroczystość ma swój szczególny wymiar, jest lekcją historii dla młodzieży, a także naszym świadectwem, że pamiętamy o poległych podczas walk w Karpatach jesienią 1944 roku.

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej