Nasz Patron dr Józef Aleksiewicz

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

 Lecz przez to, kim jest;

 Nie przez to, co ma,

 Lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II

Patron to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości. I tak też robi się w naszej szkole. Cała społeczność szkolna jest niezwykle dumna ze swego patrona dra Józefa Aleksiewicza i dokłada wszelkich starań, aby jego działania były dla nas drogowskazem w pracy i w życiu.

Dokładnie 10 lat temu, 22 czerwca 2011 roku odbyła się uroczystość nadania szkołom wchodzącym w skład ZSGH w Iwoniczu-Zdroju imienia dra Józefa Aleksiewicza. W rocznicę tego uroczystego aktu uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową w holu szkoły, odwiedzili grób Patrona na iwonickim cmentarzu, a  najmłodsi adepci szkoły zwiedzili Izbę Pamięci dra Józefa Aleksiewicza i szpitala partyzanckiego AK. Tam młodzież poznała sylwetkę patrona szkoły i zobaczyła liczne eksponaty, oryginalne dokumenty, fotografie, odznaczenia, medale, odznaki, sprzęt, aparaturę i różnorodne pamiątki.

Dzień nadania imienia naszej szkole jest jedną z najważniejszych kart historii naszej placówki.