Bezinteresowna pomoc ma wielką moc!

Wolontariat daje radość wszystkim, którzy znajdują się w jego zasięgu. Tę prawdę zna społeczność naszego Gastronomika, dlatego wszyscy chętnie angażują się w różne działania charytatywne. Nie pozostają obojętni na potrzeby tych, którzy są blisko, jak i tych, którzy znajdują się zdecydowanie dalej… O niektórych działaniach pisaliśmy już wcześniej, teraz – podsumowując rok szkolny – dodamy kilka słów o pozostałych akcjach …

Zbieraliśmy plastikowe zakrętki, aby pomóc małemu Franiowi, który urodził się z zespołem wad VACTERL i wymaga szczególnej opieki. Zebrane zakrętki pomogą w zakupie potrzebnego dla niego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Odwiedzaliśmy osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu. Nasi wolontariusze z radością podejmowali wspólne zabawy i służyli pomocą w czasie organizowanych tam imprez okolicznościowych.

Wsparliśmy finansowo poważnie chorą mamę absolwentki naszej szkoły. Pieniądze zbieraliśmy podczas spotkania pt. „Wspomnienia z podróży – Albania”, które poprowadził pan Witold Turowski oraz akcji zorganizowanych przez wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas: kwesty prowadzonej w każdy piątek Wielkiego Postu – „Dar Juniora dla Seniora”, a także sprzedaży pączków podczas jednego z „Wyjątkowych dni w ZSGH”. Dzięki tym akcjom wsparliśmy rehabilitację pani Danuty kwotą 1500 zł.

W maju wzięliśmy udział w „Nocnej jeździe Ratowników dla Grzegorza”. Celem tej akcji, zorganizowanej w Jedliczu przez służby ratunkowe i portal krosno112, była zbiórka pieniędzy na rzecz ratownika medycznego, który po przeszło 25 latach niesienia pomocy innym, sam znalazł się w potrzebie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób na stoisku naszego Gastronomika udało się zebrać kwotę 3232,78 zł.

W czerwcu nasi wolontariusze służyli pomocą podczas Parafiady w Iwoniczu-Zdroju. Szkolne Koło Carvingu zaprezentowało kolorowe i zdrowe rzeźby z warzyw i owoców, a Szkolne Koło Caritas częstowało swojskim jadłem i napojami. Dzięki temu udało nam się przekazać na cel imprezy cegiełkę w postaci 416,50 zł.

Naszymi działaniami wsparliśmy również mieszkańców Afryki – tych, którzy na co dzień borykają się z brakiem dostępu do wody, bezrobociem i wojnami, a w rezultacie skrajnym ubóstwem, głodem, rozprzestrzenianiem się różnych chorób i brakiem edukacji.

Przez cały rok zbieraliśmy makulaturę, którą złożyliśmy w kontenerze na terenie parafii św. Piotra i Jana w Krośnie. W ten sposób włączyliśmy się w akcję „Makulatura na misje” organizowaną przez pana Ryszarda Łuczyka i grupę charytatywną z Parafii Farnej w Przeworsku. Jest nam bardzo miło, że zaangażowaliśmy się w dzieło, dzięki któremu w najbiedniejszych krajach Afryki powstało już 25 studni.

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zorganizowali akcję „Nasiona dla Afryki”- przeprowadzili zbiórkę torebek z nasionami i wysłali je do misji w Mpanshyi. Dzięki temu polskie siostry – Boromeuszki z Mikołowa, które zajmują się placówką, będą mogły stworzyć ogródek, urozmaicić dietę swoich podopiecznych i nauczyć ich właściwej pielęgnacji roślin.

W sposób szczególny nasze serca zabiły dla zambijskich dzieci z misji Chilanga (również będące pod opieką sióstr Boromeuszek z Mikołowa) – a wszystko to za sprawą programu „Adopcja serca” (adopcjaserca.org). Program ten, zwany również „adopcją na odległość” to pomoc duchowa i materialna ofiarowana konkretnemu dziecku, które znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Adoptowane dzieci pozostają w swoim środowisku i tam, za pośrednictwem misjonarzy, otrzymują potrzebną pomoc. Dziecko może być adoptowane przez osobę indywidualną, rodzinę, szkołę, klasę lub zorganizowaną grupę. Osoba, która decyduje się na Adopcję Serca wpłaca miesięcznie 50-60 zł, a tym samym zapewnia dziecku ciepły posiłek, opiekę i możliwość kształcenia. Ten program pozwolił nam poznać czwórkę zambijskich dzieci: Vanessę, Twambo, Stephana i Elijaha, z którymi od stycznia tworzymy wyjątkowe rodziny. Otrzymaliśmy  zdjęcia i krótkie opisy ich sytuacji życiowych, a nawet wykonane przez nich kartki z okazji świąt Wielkanocnych. My odwdzięczyliśmy się naszymi zdjęciami, krótkimi listami i drobnymi prezencikami. Wiemy, że rezygnując z małych przyjemności pomagamy im radośniej przeżyć dzieciństwo i dajemy szansę na lepszą przyszłość.

Wszystkie przeprowadzone w naszej szkole akcje spotkały się z zainteresowaniem i wielką życzliwością. Po raz kolejny okazało się, że społeczność Gastronomika to wspólnota, która chętnie wyciąga pomocną dłoń i która wie, że razem możemy naprawdę więcej!

Wszystkim Darczyńcom i Wolontariuszom serdecznie dziękujemy i życzymy wspaniałych – pełnych słońca i radości – wakacji!