Blask prawdy

W tradycję naszej szkoły wpisuje się pamięć o św. Janie Pawle II. Staramy się wsłuchać w Jego słowa oraz włączyć w budowanie „żywego pomnika”, tzn. wesprzeć podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku, zainspirowani hasłem XXII Dnia Papieskiego, pochyliliśmy się nad słowami: „Blask prawdy”. Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł encykliki, w której papież podkreśla podstawowe problemy nauczania moralnego, pomaga człowiekowi odkryć sens istnienia i powołania oraz wspiera w dokonywaniu ważnych życiowo wyborów. 

Ciekawą interpretację tych słów przedstawili uczniowie klas SOSW. Podczas uroczystej akademii, wykazując się umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi, ukazali Jezusa – jedyną Prawdę, której warto zaufać. Uczniowie wzięli również udział w konkursie polegającym na starannym i pomysłowym zapisaniu wybranego cytatu z nauczania naszego świętego Rodaka. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody z rąk pana dyrektora Jana Barsznicy oraz księdza proboszcza Bogdana Nitki.

Uczniowie nagrodzeni  w konkursie:

I miejsce: Klara Wolanin, Kamila Zajdel 

II miejsce: Kamila Gierlach, Sławomir Wacławski, Katarzyna Welcer

III miejsce: Patrycja Boczar, Karol Carella, Wiktoria Chodorowska, Barbara Klatka, Julia Klimko

Wyróżnienie: Martyna Cypcar

Serdecznie gratulujemy!

Do refleksji zachęcili nas również wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, którzy przygotowali karteczki z cytatami zaczerpniętymi z nauczania św. Jana Pawła II. Każdy nauczyciel i każdy uczeń mógł więc wylosować jedną z myśli i pozwolić sobie na chwilę zadumy…. 

Wyjątkowo ważnego zadania podjęli się członkowie Szkolnego Koła Cukierniczego, którzy przygotowali kremówki. Niewątpliwie były one ucztą dla podniebienia, a dochód z ich sprzedaży stał się darem serca – na rzecz stypendystów Fundacji. Zebrano kwotę 435,48 zł. 

Św. Jan Paweł II podkreślał, że „prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem”.
W dzisiejszym świecie coraz trudniej odróżnić jedno od drugiego. Cieszymy się, że udało nam się „zatrzymać” i wsłuchując w słowa naszego Rodaka uwrażliwić na to, co dobre i prawdziwe.