Rajd Niepodległości szlakiem cmentarzy wojennych w Beskidzie Niskim

„Wierni przysiędze i obowiązkowi,
W bitwie krew swoją i życie oddali.
Bez względu na to, czy na dziejów szali
Wrogiem nam, czy też przyjacielem byli,
Jako wzorowi żołnierze
Na wieczną pamięć sobie zasłużyli”

Obchody 103 rocznicy odzyskania Niepodległości rozpoczęliśmy  już 5 listopada 2021 roku Rajdem Niepodległości. Uczniowie ZSGH wraz ­z opiekunami, kształtując postawy patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej, świadomi znaczenia wolności ­i patriotyzmu w życiu każdego człowieka, przebyli trasę Regietów – Kwiatoń – Małastów- Wola Cieklińska.

Po kilkudziesięciu minutach marszu z drogi w Regietowie naszym oczom na szczycie Rotunda ukazał się cmentarz wojenny nr 51 z pięknymi majestatycznymi wieżami, jeden z najpiękniejszych w Beskidzie Niskim. Dalej zwiedziliśmy  cerkiew w Kwiatoniu, kluczowy zabytek architektury łemkowskiej, jedną z najstarszych cerkwi w Polsce, wpisaną na listę UNESCO. Kolejnym punktem wyprawy była Magura Małastowska i cmentarz wojenny nr 60 z bardzo ciekawym drewnianym ołtarzem i kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.  Na koniec odwiedziliśmy cmentarz wojenny nr 11 w Woli Cieklińskiej, gdzie opróczpojedynczych grobów jest 7 zbiorowych mogił, w których pochowano 114 żołnierzy walczących ze sobą armii.

Krwawe działania wojenne, przełomowe i jedne z najważniejszych w czasie I wojny światowej na ziemiach polskich noszą nazwę Operacji Gorlickiej. Na Ziemi Gorlickiej zatrzymana została rosyjska machina wojenna, a odniesione w bitwie zwycięstwo państw centralnych: Niemiec i Austro-Węgier było momentem przełomowym i decydującym na froncie wschodnim. Na cmentarzach wojennych spoczywają żołnierze trzech walczących tu armii, w szeregach których byli żołnierze z Austrii, Polski, Niemiec, Rosji, Węgier, Czech, Serbii, Bośni, Słowacji, Ukrainy i Żydzi. Szczególnie tragiczny był los Polaków, którzy zmobilizowani do trzech zaborczych armii walczyli tu często przeciw sobie.

Wędrując po zabytkowych nekropoliach i zapalając znicze, uczestnicy rajdu oddali hołd poległym żołnierzom.

Samorząd Uczniowski

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej