Z uwagi na okres urlopowy, sekretariat szkoły będzie czynny od 30 lipca do 14 sierpnia

oraz od 21 sierpnia.
Sprawy pilne będą załatwiane w godzinach 8:00 - 14:00 w pokoju 208 (parter)
lub 303 I piętro.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 
 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca (nie pożycza się książek na okres wakacji).
 2. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 5 pozycji.
 4. Wypożyczone książki należy zwrócić w terminie do 30 dni.
 5. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki w określonym terminie a biblioteka nie ma na nią zamówień można prosić o prolongatę.
 6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki będą zastosowane kary pieniężne w wysokości 5 groszy za każdy dzień po przekroczeniu terminu.
 7. Czytelnikom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do 
  1 egzemplarza.
 8. Przed wypożyczeniem książkę należy obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.
 9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę zobowiązany jest zwrócić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Czytelnik może korzystać z księgozbioru podręcznego biblioteki oraz czasopism 
  w czytelni.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie, nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 12. W przypadku nieprzestrzegania wymienionych zasad uczeń może być zawieszony 
  w prawach czytelnika.
 13. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 
 REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
Szkolnego Centrum Edukacyjnego
 
 1. Pracownia służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu 
  z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 2. Z pracowni mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, którzy mają zmienione obuwie.
 3. Z komputerów można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 4. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody.
 5. Czas jednorazowego korzystania z pracowni wynosi 45 minut. Wyjątek stanowią uczniowie przygotowujący materiały związane z nauką w szkole.
 6. Przy jednym stanowisku może pracować jedna osoba ( w wyjątkowych sytuacjach dwie).
 7. Zauważone usterki nalezy bezzwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi.
 8. Nie wolno instalować żadnego oprogramowania bez zgody administratora sieci lub bibliotekarza.
 9. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z pracowni.

Aktualności

Społeczność szkolna docenia starania uczniów promujących Gastronomik w środowisku lokalnym. W konkursie „Zareklamuj własną...szkołę” wzięło udział kilkudziesięciu uczniów ZSGH. Spośród najbardziej zaangażowanych w promocję i najbardziej przekonujących, szkolne jury wyłoniło zwycięzców.

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820