Podziękowanie za współpracę

Dyrekcja ZSGH, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy III BS wraz z opiekunami wzięli udział w uroczystym pożegnaniu Dyrektora Sanatorium „Górnik”, pana Stanisława Tasza, który przeszedł na emeryturę. W czasie spotkania, które odbyło się 22 kwietnia, społeczność naszej szkoły podziękowała Dyrektorowi za wieloletnią i owocną współpracę oraz za serce włożone w każde działanie na rzecz naszych uczniów.