Ogólnopolski Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”


Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Celem konkursu trwającego od listopada 2014 roku było wyłonienie oraz promocja szkół osiągających najwyższą jakość i efektywność w kształceniu zawodowym. Nasza szkoła zaprezentowała wspólne przedsięwzięcia podejmowane z Hotelem Krosno Nafta-pracodawcą i równocześnie partnerem konkursowym. Zadania, które zaprezentowaliśmy w konkursie zostały docenione i zauważone przez jury konkursowe. Należy zaznaczyć, że konkurs rozgrywany był w 16 obszarach zawodowych.

Biorące udział w konkursie szkoły przedstawiły swoje „dobre praktyki”, które należy rozumieć, jako przedsięwzięcia już wdrożone do działalności szkoły, stanowiące efektywne i innowacyjne rozwiązania konkretnych problemów.

Laureatem w branży TURYSTYKA I HOTELARSTWO zostało Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, które wysoko oceniono za wzorową współpracę z partnerską firmą – Hotelem Krosno Nafta.

Uroczyste wręczenie statuetek nagrodzonym szkołom i współpracującym z nimi pracodawcami odbędzie się w Warszawie.