Pielgrzymka do Klimkówki

Zarówno tradycja, jak i piękne wrześniowe popołudnie sprawiły, że kilkunastoosobowa grupa mieszkańców naszego internatu, pod opieką wychowawców wyruszyła na pielgrzymkowy szlak do Kościółka pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Klimkówce. Po drodze modlitwą i śpiewem prosiliśmy o pokój na świecie a także obserwowaliśmy piękno otaczającej nas przyrody.  

Deklarujemy, że w przyszłym  roku  również wyruszymy na pielgrzymkowy szlak.