Bliżej prawa

Grudzień rozpoczął się zajęciami profilaktycznymi z cyklu „Bliżej prawa”. Zajęcia były prowadzone przez funkcjonariuszkę z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. Uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się, jakie konsekwencje grożą osobie stosującej cyberprzemoc,
w jaki sposób należy chronić swoją prywatność w sieci oraz jak pomóc osobie, która stała się ofiarą przemocy.

Pani mł. asp. Barbara Kurek opowiedziała również o nowej Ustawie o wspieraniu
i resocjalizacji nieletnich, która obowiązuje od 01.09.2022 r. 

    Pamiętaj! Z obserwatora możesz stać się osobą współodpowiedzialną za przemoc!