Kultura polskiego stołu

„Zawsze dużo, zdrowo i smacznie” to podstawowa zasada polskiej gościnności, którą wyjaśnił uczniom klasy 3TŻK pan Kazimierz Sikora, profesor UJ w Krakowie i KPU w Krośnie.
Profesor podczas wykładu nawiązał do norm obyczajowych, które powinny być przestrzegane przy stole:
– właściwy strój, stosowny do okoliczności, to okazanie szacunku gospodarzom;
– rozmieszczenie gości przy stole w stylu angielskim lub francuskim sprzyja poszerzaniu kontaktów społecznych;
– zwroty grzecznościowe wymagają właściwego sformułowania odpowiedzi.

Wykładowca przekonał uczniów, że „grzeczność nie promuje niczego niemoralnego i dwuznacznego”, popierając tezę wieloma przykładami z literatury i życia codziennego dorosłych i młodzieży.

„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
Niełatwą, bo nie na tym kończy się, jak nogą
Zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo;
Bo taka grzeczność modna zda mi się kupiecka,
Ale nie staropolska, ani też szlachecka” (A. Mickiewicz)

Zajęcia były naprawdę ciekawe i wniosły nowe spojrzenie na współczesną gościnność, która jak się okazuje, jest kontynuacją staropolskich tradycji.