Internat dla Niepodległej

Wczoraj wieczorem również w naszym internacie można było usłyszeć patriotyczne pieśni i przypomnieć sobie tę 123 letnią historię NIEPOKORNEJ, dzięki której dzisiaj Polska jest NIEPODLEGŁA.

Postawa Polaków, patriotów żyjących w czasach rozbiorów i zrywów narodowych powinna być dla nas wzorem miłości do ojczyzny. Sprzeciwiali się zaborcom, mieli niesamowitą wolę walki i jedności narodowej. Za ojczyznę oddawali życie. Czy my, umielibyśmy tak samo? Dzięki ich niezłomnej, niepokornej postawie możemy dzisiaj mówić po polsku, czytać polskie książki i żyć w wolnym kraju. Słowa Roty, śpiewane wczoraj ze wzruszeniem, w obecnych, niespokojnych czasach nabierają szczególnego znaczenia. Bądźmy wierni tej przysiędze.

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.

Nie damy pogrześć mowy,

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg.

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!