Komunikacja jest ważna…

W dniu 19.05.2022 r. wychowankowie internatu oraz uczniowie klas 1 BS, 2 BS, 2 SPP, 3 SPP i 1 TŻC brali udział w zajęciach organizowanych w ramach szerzenia świadomości nt. autyzmu. Tym razem, uczniowie mieli okazję zapoznać się z alternatywnymi metodami komunikacji z osobami ze spektrum autyzmu. Pani Agnieszka Jakubowicz – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zapoznała uczniów z podstawami języka migowego. Było to nieco trudne wyzwanie, ale uczniowie dzielnie „migali” swoje imiona. Następnie uczniowie dowiedzieli się czym są piktogramy i za ich pomocą stworzyli plan dnia w szkole dla osoby z autyzmem z pomocą Pani psycholog Marleny Orlińskiej. Na koniec, każdy z wychowanków mógł podzielić się swoimi refleksjami odnośnie specyficznych trudności, jakie mogą przejawiać osoby ze spektrum autyzmu, a także podzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi pomocy i wsparcia.

Materiały: Pecs (sclera pictogrammen) https://www.sclera.be/nl/picto/detail/20013