„Z Betlejem przyszło zbawienie…”

W Betlejem narodził się Jezus. Bóg stał się Człowiekiem, by dzielić nasze radości i smutki. Zgodnie z tradycją cała społeczność internatu spotkała się przy wigilijnym stole, aby przypomnieć sobie to wydarzenie. „Z Betlejem przyszło zbawienie”,  to tytuł montażu słowno – muzycznego, jaki zaprezentowała młodzież w czasie tej uroczystości. Zastanawialiśmy się, gdzie szukać Boga w naszym codziennym życiu. Wieczerzę wigilijną poprzedziło czytanie Pisma Świętego i życzenia, które pani kierownik Bożena Niziołek skierowała do wszystkich obecnych. W trakcie spotkania zostały również wręczone dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową. Po kolacji radośnie kolędowaliśmy a wraz z kolędą wciąż płyną świąteczne życzenia:

Niech ponowne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia pomoże nam odnaleźć w sobie to, co gubimy w codzienności: pokój, miłość, nadzieję, wzajemną życzliwość, wrażliwość, bliskość, wiarę…

Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

życzą Wychowawcy wraz z Młodzieżą