I MIEJSCE OLGI WOJTOWICZ

3 listopada 2021 r. w Domu Ludowym w Żeglcach odbył się XIV Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej dla dzieci i młodzieży powiatu krośnieńskiego. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał Grzegorz Węgrzynowski – Wójt Gminy Chorkówka. Komisja konkursowa w składzie: Wojciech Krężałek – przewodniczący, Magdalena Makiel – członek, Krzysztof Wojnar – członek, po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznała miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Gratulujemy Oldze Wojtowicz z klasy 3 THŻC, która w kategorii szkół ponadpodstawowych utworem „Matka Boska Częstochowska” wyśpiewała I miejsce. Olga nagrodę odbierze 11 listopada podczas obchodów Dnia Niepodległości w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce i weźmie udział w „Koncercie Laureatów”.

Naszą szkołę reprezentowały także uczennice: Emilia Ćwiękała i Wiktoria Rodzinka z klasy 1 TŻC oraz Emilia Hejnar z klasy 3 THŻC.

GRATULUJEMY!