Uroczyste otwarcie nowego boiska

 

Od 5 sierpnia 2021 r. możemy korzystać z nowego boiska szkolnego. Przez wiele lat starania zmiany nawierzchni  asfaltowej nie dochodziły do skutku. Dopiero we wrześniu 2019 r. Starosta Jan Pelczar zainicjował działania, które przerodziły się w projekt pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju”.

Prace projektowe, decyzje administracyjne oraz zakończono rok później. 20 listopada 2020 r. odbyło się protokolarne przekazanie placu budowy firmie „Bud-Mat” i po 8 miesiącach udało się, pomimo wielu przeciwności, zakończyć inwestycję. Jej całkowita wartość to blisko 500 tys. zł, a kwota dofinansowania przez Ministerstwo Sportu, w ramach Programu „Sportowa Polska”  wynosi 303.960,00 zł.

W oficjalnym odbiorze prac uczestniczyli m.in. poseł RP Piotr Babinetz, starosta krośnieński Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik, przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Józefa Winnicka – Sawczuk, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Rodziny Maria Parylak,  przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru, dyrektor ZSGH Jan Barsznica i nauczyciele szkoły.

Efektem wykonanych prac jest wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej. Obiekt ma długość 32 m i szerokość 15 m.  Boisko wyposażone zostało w niezbędne urządzenia do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego. Zamontowano ogrodzenie i piłkochwyty. Wykonano nowe trybuny i zainstalowano oświetlenie.

– Dzięki wsparciu Pana Posła Piotra Babinetza otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę dotychczasowego obiektu, który był w złym stanie technicznym. Jest to długo oczekiwana inwestycja, którą udało się zrealizować zgodnie z umową. Z nowego boiska, będą mogli korzystać zarówno uczniowie jak i mieszkańcy. – przyznał starosta Jan Pelczar, który podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Pan poseł Piotr Babinetz pogratulował staroście i dyrektorowi pięknie wykonanego boiska i przekazał na dobry początek dyrektorowi piłkę i sprzęt sportowy.

Dyrektor Jan Barsznica podziękował obecnym za udział w odbiorze i zaangażowanie w powstanie obiektu, podkreślając konsekwencję w przeciwstawianiu się przeciwnościom, z którymi mierzyli się wykonawcy i pracownicy inwestora w czasie trwania budowy.