Podsumowanie projektu Interreg Polska-Słowacja

Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich  oraz partnerska Stredná Odborná Škola Gastronómie a Služieb w Preszowie wspólnie zrealizowały mikroprojekt pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym”, którego wartość wyniosła 49 304,55 € w tym: 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 5% Środki z Budżetu państwa oraz 10 % wkład własny.

W ramach jego realizacji  nauczyciele i uczniowie z Polski i ze Słowacji  mogli uczestniczyć w specjalistycznych kursach i szkoleniach, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem  w zakresie gastronomii.

Projekt umożliwił uczniom obu państw pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększając tym samym ich szanse na  rynku pracy.

W ramach projektu odbyły się szkolenia i kursy tj.: „Barmański”, „Orientalne smaki’, „Kreatywna kuchnia”, „Coachingi Zdrowia” oraz kurs języka „Słowacki od kuchni”. Trwałym efektem projektu jest nowoczesna pracownia językowo-biznesowa, która będzie służyć kolejnym rocznikom.

Zwieńczeniem realizacji mikroprojektu był dwudniowy event transgraniczny, zorganizowany w „Gastronomiku”, z zachowaniem reżimu sanitarnego, podczas którego uczestnicy mogli wysłuchać wykładów nt. zdrowej żywności-stop GMO, smaków pogranicza słowackiego, „Szlaku kulinarnego – Podkarpackie smaki”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty gastronomiczne i pokazy kulinarne przygotowane przez uczniów ZSGH.

Dwudniowy event, który odbył się 16 – 17 marca br. zakończył oficjalnie realizację mikroprojektu. Wśród zaproszonych gości byli: starosta krośnieński Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik, dyrektor – etatowy członek Zarządu Monika Subik, radna powiatu Józefa Winnicka – Sawczuk, skarbnik powiatu Janusz Turek, wiceprezes Dawid Lasek i dyrektor biura Barbara Inglot z Euroregionu Karpackiego oraz dr Barbara Krochmal z Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli pracodawcy oraz lokalni  wystawcy, którzy zaprezentowali regionalne produkty wytwarzane ze zdrowej żywności. W trakcie przedsięwzięcia uczestnicy mieli okazję spróbować regionalnych potraw Polski i Słowacji.

Event stał się znakomitą okazją do zainaugurowania Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, o którym uczestników poinformował dyrektor szkoły Jan Barsznica. Z tej okazji został przygotowany przez nauczycieli i uczniów ogromny tort.

Ze względu na pandemię słowaccy uczestnicy:  dyrektor Andrea Klacekova, nauczyciel i uczniowie uczestniczyli w przedsięwzięciu on-line.

Należy podkreślić, że bez wspólnej realizacji przedsięwzięcia nie byłoby możliwe wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego uczniów w zakresie gastronomii na obszarze transgranicznym.

Jednoczesne zaangażowanie szkół po obu stronach granicy to okazja wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, co gwarantuje skuteczność i efektywność podejmowanych działań w przyszłości. Współpraca partnerów w znacznym stopniu przyczynia się do skuteczniejszej komunikacji oraz upowszechniania wypracowanych rozwiązań. Partnerska współpraca wnosi ważny wkład do rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru pogranicza polsko-słowackiego i jego zrównoważonego rozwoju.

Warto nadmienić, że mikroprojekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Koordynator projektu

Aneta Jarecka