Badanie opinii mieszkańców – ankieta

Gmina Iwonicz-Zdrój jest członkiem Partnerstw Zagłębia Ambitnej Turystyki, których celem jest stworzenie nowego rodzaju turystyki komercyjnej, połączonej organizacyjnie lub funkcjonalnie z istniejącym i planowanym zapleczem edukacyjno-wychowawczym w Beskidzie Niskim.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Zagłębie Ambitnej Turystyki”, który obejmuje gm. BESKO, gm. BUKOWSKO, gm. DĘBOWIEC, gm. DUKLA, gm. IWONICZ ZDRÓJ, gm. JAŚLISKA, gm. KOMAŃCZA, gm. KREMPNA, gm. NOWY ŻMIGRÓD, gm. OSIEK JASIELSKI, gm. RYMANÓW, gm. ZARSZYN.
Prosimy o udostępnianie informacji i adresu internetowego ankiety na swoich stronach internetowych oraz profilach facebooka.

Ankieta dostępna pod wskazanym adresem internetowym:
https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mzsv7yvmv9