Aktywna tablica – odbiór sprzętu

Dwie szkoły wchodzące w skład ZSGH – technikum i branżowa szkoła I stopnia – otrzymały dofinansowanie w programie „Aktywna tablica”.  We wtorek 5 stycznia w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyło się przekazanie zakupionego dla naszych szkół sprzętu. Dyrektor Jan Barsznica odebrał z rąk Starosty Krośnieńskiego Jan Pelczara dwa monitory interaktywne oraz 8 laptopów. Zakupiony sprzęt pozwoli na zastosowanie najnowszej techniki i pomocy na lekcjach. Miejmy nadzieję, że uczniowie szybko wrócą do szkoły, aby się w pełni o tym przekonać.