„PROGRAM INTERREG V-A POLSKA SŁOWACJA 2014-2020”

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju realizuje mikroprojekt pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W artykule prezentujemy filmy zrealizowane na zlecenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o założeniach tego programu w obszarze edukacji.