Będzie nowe boisko sportowe

Jak informował 18.09.2020 r. portal Starostwa Powiatowego:

Inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju” została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Programu „Sportowa Polska 2020”. Właśnie ukazała się lista projektów, które otrzymały akredytację Ministra Sportu.

„Bardzo cieszy nas ta wiadomość, z niecierpliwością oczekiwaliśmy na ocenę projektu, gdyż inwestycja jest bardzo potrzebna dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i wyrównania szans młodzieży uczącej się w tej placówce”, powiedział Jan Pelczar – Starosta Krośnieński.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego to 740 563,00 zł, a kwota dofinansowania przez Ministerstwo Sportu wynosi 303.960,00 zł.

20 listopada 2020 r. odbyło się protokolarne przekazanie placu budowy firmie „Bud-Mat”. Starostwo Powiatowe w Krośnie reprezentowały Dyrektor Monika Subik i Anna Pelczar-Bożek. Ponadto w spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru i dyrektor ZSGH.  14 grudnia rozpoczęły się prace rozbiórkowe.

Mamy nadzieję, że budowa boiska sportowego zostanie wykonana terminowo i wreszcie uczniowie ZSGH będą mieli obiekt sportowy. Dziękujemy Panie Starosto :)