Procedura organizacji pracy szkoły w warunkach pandemii COVID-19

Szanowni Rodzice i uczniowie !

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo informujemy, że na teren szkoły i internatu nie będzie wpuszczony uczeń/wychowanek z objawami chorobowymi, sugerującymi infekcję górnych dróg oddechowych (gorączka, katar, kaszel, duszności) a także w trakcie antybiotykoterapii wynikającej z w/w dolegliwości.

Na terenie szkoły i internatu mogą przebywać tylko uczniowie/wychowankowie zdrowi.

Poniżej publikujemy procedury, regulaminy oraz oświadczenia i zgody. Prosimy zapoznać się z nimi i się do nich stosować, a oświadczenie i zgodę wypełnić i dostarczyć wychowawcy oddziału.