Komunikat

Informuję, że od 16 marca szkoła jest zamknięta dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia. Proszę aby uczniowie pozostawali w domu, a  wyjścia ograniczyli do niezbędnego minimum. Sprawy ważne załatwiane są telefonicznie lub mailowo.

Aby czas przebywania w domu przeznaczyć na naukę należy skorzystać z zalecanej przez men metod. Uczniowie powinni skontaktować się ze swymi nauczycielami drogą mailową. Adresy są na stronie: https://zsgh.pl/o-szkole/kadra-pedagogiczna/. Po otrzymaniu maili nauczyciele będą mogli zorganizować zajęcia z ocenianiem prac i aktywności wybierając jedną z metod:

  1. Zamknięte grupy na portalach społecznościowych,
  2. Kontakt mailowy.
  3. Kursy na stronie moodlowskiej ZSGH, która jest w budowie. Dostęp do kursów jest możliwy o ile nauczyciel zna maile uczniów i dokona zapisów.

Już teraz część nauczycieli prowadzi zajęcia w postaci relacji w grupach zamkniętych, z wykorzystaniem dokumentów google i innych metod. Każda taka metoda wymaga czasu na przygotowanie. Dlatego zachęcam też z korzystania z gotowych portali edukacyjnych, polecanych m.in. przez MEN.

Zachęcam do korzystania z podręczników, e-podręczników, https://www.dlaucznia.pl/, https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu.

Maturzyści mieli podane – również przeze mnie  – portale matematyczne, z których powinni korzystać, przygotowując się do matury.

Z pozdrowieniami

Jan Barsznica

dyrektor ZSGH