Orły Edukacji 2019

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju otrzymał statuetkę oraz dyplom potwierdzający przynależność do grona najlepszych szkół. W ocenie uczniów, rodziców i absolwentów szkoły przeprowadzonej przez kapitułę „Orłów Edukacji”, szkoła otrzymała ocenę 9,6 na 10, co dało prawo posługiwania się tytułem „Złotych Orłów Edukacji 2019”. Do tego grona zalicza się w Polsce jedynie 3,72%  ocenionych placówek edukacyjnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą szkołę i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby w tym zacnym gronie szkół pozostać jak najdłużej.