Na pielgrzymkowym szlaku

Piesza wyprawa do kościółka w Klimkówce, to zawsze uczta dla ducha i dla ciała. W poniedziałek 16 września wychowankowie internatu pod opieką wychowawców wyruszyli na pielgrzymkowy szlak, modląc się o pokój na świecie i w Polsce, o nawrócenie grzeszników umierających w grzechu ciężkim a także za osoby zagrożone samobójstwem, aby Pan Jezus zbawił ich dusze.

W drodze atmosfera była modlitewna, odmówiliśmy część radosną Różańca Świętego, koronkę do Bożego Miłosierdzia, śpiewaliśmy również  religijne pieśni. Po dotarciu do Sanktuarium  Znalezienia Krzyża Świętego pokłoniliśmy się Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, poznaliśmy historię tego miejsca a chętne osoby napiły się wody z cudownego źródełka.

Z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, uradowani wspólnym przebywaniem, w kroplach deszczu wróciliśmy do internatu.