III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

W upalną sobotę 15.06.2019 roku Iwonicz-Zdrój gościł uczestników III Forum Stowarzyszeń Besku Niskiego. Wśród organizatorów tego przedsięwzięcia znalazło się Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”, które zaprosiło naszą szkołę do obsługi hotelarsko-gastronomicznej. Hotelarki z klasy III TH przygotowały recepcję, do której zgłaszali się wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni goście. Wśród nich Pan Wojciech Kaczmarczyk –Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Pani Ewa Draus-Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pani Maria Kurowska –członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Gościem specjalnym był prof. dr hab. Piotr Gliński-Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każda z przybyłych osób, po rejestracji, otrzymywała materiały przygotowane przez organizatora oraz upominki ufundowane m.in. przez Uzdrowisko Iwonicz S.A. W obsługę gastronomiczną zaangażowały się Koła Gospodyń m.in. z Iwonicza, Lubatowej przygotowując stół regionalny, a wszystko przy skocznej muzyce kapeli zespołów ludowych.