Regulamin II Powiatowego Konkursu Żywieniowego dla ósmoklasistów „W czym tkwi zdrowie”